Sist revidert: 21. februar 2021

Generelle vilkår for nettbutikken

Juridisk navn: Arkitekt Sandmark AS, org. nr: 923 143 785
Personen som kjøper et produkt i nettbutikken blir heretter kalt du eller kunde.

Produkter

I nettbutikken tilbys to typer produkter; nedlastbare filer og tegninger som ettersendes pr e-post.

Avtale ved kjøp av nedlastbare produkter

Når du har foretatt et kjøp av nedlastbare produkter i nettbutikken har du inngått en bindende avtale med Arkitekt Sandmark AS. De nedlastbare produktene varierer i pris og innhold.

Tilgang til de nedlastbare filene

Betalingsmåten i nettbutikken er med kredittkort via tjenesten Stripe (USA). Etter betaling har du tilgang til filene øyeblikkelig. Du har tilgang til nedlastning av de bestilte produktene i en begrenset periode på 90 dager og kan kun laste de ned 10 ganger.

Lisens og bruk av på filene

Lisensen på filene er knyttet til kunden og kan kun brukes av kunden. Hvis du betaler med et privat kredittkort så er det du personlig som har lisensen og hvis du betaler med et firmakort er det firmaet som har rettighetene til bruk av filene. Med firma menes at alle de som jobber for samme firma (samme org. nr) kan benytte seg av filene.

Du kan endre filene som du vil, men du har ikke lov å selge, dele filene med andre eller gjøre filene tilgjengelige for nedlastning. Brudd på dette ansees som plagiat.

Angrerett på nedlastbare filer

Angrerettloven gir forbrukere i utgangspunktet 14 dagers angrerett på produkter og tjenester som er kjøpt. Ved ditt uttrykkelige samtykke og din aksept (huke av i boksen ved kjøp) bortfaller angreretten i det leveringen av produktet har skjedd (nedlastning).

Du kan angre på kjøpet innen 14 dager så fremt du ikke har lastet ned filene og dekker refunderingsavgiften hos Stripe. Denne avgiften er på mellom 2.5-3% av kjøpesummen. Kostnaden hos Stripe kan variere og dermed kan denne avgiften også økes eller senkes tilsvarende uten varsel.

Avtale ved kjøp av tegninger

Ved kjøp av tegninger i nettbutikken må følgende opplysninger oppgis:

  • navn på tiltakshaver
  • gnr/bnr
  • kommune
  • adresse

Dette kan gjøres ved å svare på ordrebekreftelsen eller fylle ut dette som tilleggsinformasjon ved utsjekking i kassen. Kommer det ikke noen informasjon om dette vil du får en forespørsel om dette via e-post senest 2 virkedager etter kjøp.

Bruk av tegningene

Som tiltakshaver er du selv ansvarlig for å undersøke om tiltaket utløser noen form for søknad og om tiltaket er:

  • fritatt fra søknad
  • tiltak uten ansvarsrett
  • tiltak som selvbygger
  • tiltak med ansvarsrett

Tegningene er merket hva de kan kvalifiseres som iht TEK17 og SAK10, men du er selv ansvarlig for å sjekke om hvilken type søknad som utløses ved de lokale reguleringene i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan gjeldende for din kommune og din eiendom.

Bruksrett på tegningene

Bruksrett på tegningene er knyttet til eiendommen oppgitt av kunden og kan kun brukes på denne tomten.

Du har ikke lov å selge, dele filene med andre eller gjøre filene tilgjengelige for nedlastning. Brudd på dette ansees som plagiat.

Angrerett på tegninger

Angrerettloven gir forbrukere i utgangspunktet 14 dagers angrerett på produkter og tjenester som er kjøpt. Ved ditt uttrykkelige samtykke og aksept (huke av i boksen ved kjøp) bortfaller angreretten i det leveringen av produktet har skjedd.

Du kan angre på kjøpet innen tegningene er satt i bestilling (navn på tiltakshaver, gnr, bnr, adresse) så fremt du dekker refunderingsavgiften hos Stripe. Denne avgiften er på 15 USD som tilsvarer ca 145 norske kroner. Kostnaden hos Stripe kan variere og dermed kan denne avgiften også økes eller senkes tilsvarende uten varsel.

Betaling

Betaling skjer via Stripe som er en amerikansk leverandør av betalingstjenester med kreditkort. Beløpet belastes kontoen ved betaling, men tar ca en uke før denne er registrert hos Arkitekt Sandmark AS.

Ordrebekreftelsene fra WooCommerence (nettbutikk løsningen) og fra Stripe er ikke godkjente iht regnskapsloven for at du skal kunne bokføre utgiften og mva. Det blir derfor ettersendt “faktura” med mva spesifikasjoner når innbetalingen er registrert på Arkitekt Sandmark AS sin konto og deg som kunde. Denne skal ikke betales, den er kun ment for bokføring.

Mulighetene til å lagre kortinformasjon er slått av. Det er kun mulig å benytte bankkort fra Norge, Sverige og Danmark i nettbutikken.

Kjøp i nettbutikken inkluderer at Stripes personvernregler aksepteres: https://stripe.com/no/privacy.

Ansvarsfraskrivelse

Nettsiden kan inneholde lenker til andre nettsteder som drives av en tredjepart utenfor Arkitekt Sandmark påvirkning. Arkitekt Sandmark kan ikke holdes ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. En kunde som forlater nettsiden for å få tilgang til tredjeparts nettsteder, gjør dette på egen risiko.

Arkitekt Sandmark AS gir ingen garanti for, eller tar ansvar for, at innholdet som leveres er nøyaktig, fullstendig og feilfritt. Arkitekt Sandmark gir ingen garanti for at produktene og levering av produktene vil være feilfri eller uavbrutt, at feil vil bli rettet, at produktet eller nettsiden eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at produktene vil oppfylle alle behovene til kunden eller forventninger. Arkitekt Sandmark AS fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av kundens bruk av informasjon og kunnskap tilegnet gjennom nettsiden.

Kundens bruk av produktene som tilbys på nettsiden skjer på eget ansvar. Produktene leveres “som de er”, uten garantier av noe slag, direkte eller indirekte.

Endringer

Produktene er i stadig endring og med flere tilpassinger. Kjøper har tilgang til de nedlastbare produktene i en gitt periode. Dette inkluderer oppdateringer av filene gjort innen denne perioden. Filene merkes med versjon nummer, f.eks ERKLÆRING byggegrense 2.0.

Kjøpsvilkårene kan bli endret uten varsel. Med unntak for bestemmelsene som regulerer de viktigste kontraktsmessige forpliktelser mellom kunden og Arkitekt Sandmark (pris, antall nedlastninger og nedlastningsperiode), har Arkitekt Sandmark rett til å revidere og endre kjøpsvilkårene fra tid til annen for å gjenspeile endringer i virksomhetens behov. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, endringer i funksjoner og funksjonalitet, endringer i markedsforholdene, endringer i teknologi, endringer i betalingsmåter, endringer i relevante lover og regelverk og endringer i systemegenskaper.

Force Majore

Arkitekt Sandmark AS vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av, noen av sine forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor rimelig kontroll (“force majeure”). Force majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor selskapets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, Internett feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser.

Personvern

Se egen side om personvern for disse nettsidene.

Ved kjøp av produktene må disse vilkårene leses og aksepteres.

NØKKELINFO

Arkitekt Sandmark AS

Org. nr: 923 143 785
Olav Tryggvasons gate 2B
7011 Trondheim

Arkitekt Sandmark AS er et arkitektkontor i Trondheim. Firmaet ble etablert 30. juni i 2019.

I dag består kontoret av en arkitekt.

Kontaktperson: Marianne Sandmark

Følg meg: