Arkitekttjenester | Tomtebefaring |

Har du en tomt du har lyst å bygge noe på?

Hvis tomten din ligger i Trondheim og omegn kan jeg komme på befaring og vi kan diskutere muligheter ved din tomt. Vi kan se på muligheter for fradeling av tomt med et nytt bygg eller påbygg på eksisterende bolig.

Dette er noe av det vi kan se sammen på:

  • Utsiktsmuligheter

  • Terrenget på tomtene

  • Nybygg i forhold til eksisterende nabobebyggelse

  • Formideer rundt nybygg

  • Forslag til ny planløsning

  • Hvordan utnytte eksisterende kvaliteter

  • og mye mer

På grunn av Koronaviruset og innstramming av sosial kontakt er dette tilbudet noe begrenset.

Kostnader ved tomtebefaringer

Timepris for tomtebefaringer er 600,- inkl. mva som er halv pris av en tegnetime inkludert reisetid til og fra tomten.

Godtas et tilbud på tegninger bli du ikke fakturert for denne tiden.

Det er kun et fåtall tomtebefaringer som blir gjort i måneden og kunder med tegneavtale vil bli prioritert. Det vil derfor lønne seg å bestille befaring i god tid.

Bestill tomtebefaring

TOMTEBEFARING

Arkitekt Marianne Sandmark hos Arkitekt Sandmark AS i Trondheim

Anbefalte tidspunkt

For å få et godt inntrykk av tomta er det en fordel å kunne dra på befaring på dagtid når det er lyst. Dette er spesielt viktig i vinterhalvåret. Skulle det ikke passe å møte meg på tomta på en hverdag er det mulig å få til et møte i helgen.

Bestill tomtebefaring

Følg meg: