Arkitekttjenester | Tomtebefaring

Diskuter dine muligheter på tomten med arkitekten

Å diskutere løsninger på papiret er ikke alltid den beste løsningen. Noen ganger må vi se det for oss på tomta.

På tomten kan vi diskutere muligheter med det du ønsker å oppnå. Vi kan se på muligheter for fradeling av tomt med et nytt bygg eller påbygg på eksisterende bolig.

Dette kan vi se på sammen:

  • Utsiktsmuligheter
  • Terrenget på tomtene
  • Nybygg i forhold til eksisterende bebyggelse
  • Ideer til uttrykk på nybygget
  • Forslag til planløsninger
  • Hvordan vi kan utnytte de eksisterende kvalitetene på tomta

Anbefalte tidspunkt

For å få et godt inntrykk av tomta er det en fordel å kunne dra på befaring på dagtid når det er lyst. Dette er spesielt viktig i vinterhalvåret. Skulle det ikke passe å møte meg på tomta på en hverdag er det mulig å få til et møte i helgen.

Kostnader ved tomtebefaringer

Timepris for tomtebefaringer er 1050,- inkl. mva.

Godtas et tilbud på tegninger bli du ikke fakturert for denne tiden.

Det er kun et fåtall tomtebefaringer som blir gjort i måneden og kunder med tegneavtale vil bli prioritert. Det vil derfor lønne seg å bestille befaring i god tid.