Er hagestuer og vinterhager søknadspliktige?

Byggesaksreglene kan være litt kompliserte og du må holde tunge rett i munnen når du vurderer om noe er søknadsplikt eller ikke, og om en eventuell søknad krever at noen påtar seg en ansvarsrett. Påbygg, tilbygg, mikrohus og andre frittliggende bygninger kan ha forskjellige krav til både utforming, størrelse [...]