Undersøk solforholdene på tomta

Få illustrert hvordan solforholdene blir for deg og dine naboer etter at du har bygget et nytt hus, et tilbygg eller en garasje.

Sol og skyggestudiet inkluderer «fugleperspektiv» ved følgende tidspunkt som standard:

 • Høstjevndøgn kl 09.00
 • Høstjevndøgn kl 12.00
 • Høstjevndøgn kl 15.00
 • Sommersolverv kl 09.00
 • Sommersolverv kl 12.00
 • Sommersolverv kl 15.00
 • Sommersolverv kl 18.00

Hvis andre tidspunkt er ønskelig så vil disse bli laget samtidig.

Standard er sol og skyggestudie sett rett oven fra i 2D som en situasjonsplan. Hvis perspektiver er ønskelig så får du det i tillegg.

Dette må du legge ved henvendelsen:

 • Situasjonsplan som viser hvor tiltaket skal stå
  (helst i dwg-format)
 • Tegning av tiltaket
  (nybygg helst i 3ds-format)
 • Beskrivelser av hva du endrer, spesielt om terrenget endres

Pris for sol og skyggestudie

Sol og skyggestudien har en minstepris på 7.000,- inkl mva som dekker utlegget for et digitalt kartgrunnlag, 1 time modellering og selve sol og skyggestudien.

Sol og skyggestudier som krever mer enn en time med modellering av bygg og terreng vil medføre tillegg i prisen. Dette avklares i forbindelse med pristilbudet.

Alle oppdrag avtales med en tegneavtale med NS8401 (prosjektering) eller NS8402 (rådgiving) som kontraktbestemmelser.

Sol og skyggestudie