Arkitekttjenester | Søknader |

Få hjelp med å fylle ut en byggesøknad

Det meste som skal bygges eller gjøres i forbindelse med bolig krever en søknad. Her kan du får hjelp med disse søknadene:

  • Rammesøknad
  • Forenklet søknad/søknad uten ansvarsrett
  • Søknad med ansvarsrett (selvbygger)
  • Delesøknad

Få hjelp med disse søknadene:

Rammesøknad:
Dette er del 1 av en totrinnsøknad. Med den første delen søker man om «dette ønsker vi å bygge». Den andre delen kalles igangsettelsessøknad og da søker man om «slik skal vi bygge det». Den er bedre kjent som IG.

Forenklet søknad/søknad uten ansvarsrett:
Tilbygg over 15 m2 og frittliggende garasjer mellom 50-70 m2 er søknadspliktige, men du trenger ikke et foretak som står ansvarlig.

Søknad med ansvarsrett (selvbygger):
På større byggeprosjekter kan du stå ansvarlig selv så lenge bygget du skal jobbe på er et frittstående bygg du selv eier. Det kan være enebolig eller fritidsbolig. Du kan ikke være selvbygger i flermannsboliger eller rekkehus.

Delesøknad:
Delesøknader benyttes når en tomt skal deles. Det er ikke behov for ansvarlig søker i denne søknaden, men hvis tomtedeling skjer samtidig som en byggesak så er det en fordel om delesøknaden også legges ved byggesaken. Dette gjelder spesielt i fortettingssaker.

Ansvarsrett

Arkitekt Sandmark AS kan kun stille med ansvarsrett som PRO på rammesøknader hvor tegningene er laget av Arkitekt Sandmark AS. Det kan være varierende om hvor stort behov det er for ansvarsretter ved en søknad, men i noen tilfeller må dette hentes inn. Det er da ansvarsrettene til de som utfører og de prosjekterer jobben som må hentes inn i tillegg til den som skal stå som ansvarlig søker. Du vil få en liste fra meg om hvilke dokumenter jeg har behov for.

Hjelp for proffkunder

Driver du et lite snekkerfirma, men sliter med å få tid til administrativt arbeid i forbindelse med byggesaker. Jeg kan hjelpe deg med å fylle ut skjemaene du trenger til søknader, så alt du trenger å gjøre er å signere som ansvarlig søker.

Dette kan gjøres på to måter;

  • Alt 1: Manuell utfylling av skjema som oversendes til deg for signaturer, som du må printe ut, scanne inn og sende inn til kommunen selv.
  • Alt 2: Du gir Arkitekt Sandmark AS rettighetene som heter “Plan og Byggesak” i Altinn. Da kan alt gjøres elektronisk og det blir mindre arbeid på deg.

Alternativ 2 er foretrukket metode da det er heldigitalt og faren for feil utfylling av skjema reduseres kraftig.

Hjelp for privatkunder

Som privatkunde får du hjelp med en komplett rammesøknad som inkluderer nabovarsling, dispensasjonstekster, redegjørelser og innsending av søknad. Søknaden sendes inn digitalt via NorKart.

Hvis søknaden du trenger hjelp med kan sendes inn som en søknad uten ansvarsrett vil du få hjelp til å fylle ut søknaden, men ikke innsending. Det forberedende arbeidet gjør Arkitekt Sandmark AS for deg i NorKart slik at du kun trenger å logge inn, godkjenne tegninger og tekstene for deretter å trykke på knappen «send inn».

Pris for å fylle ut en søknad

Det er store avvik i arbeidsmengden ved søknader, men de aller fleste havner i prissjiktet 6.000 til 30.000,- inkl mva.