Arkitekttjenester | Søknader |

Trenger du hjelp med å fylle ut søknad

Det meste som skal bygges eller gjøres i forbindelse med bolig krever en søknad. Hvis du har behov for hjelp med søknader kan jeg hjelpe med følgende:

  • Rammesøknad

  • Bruksendringssøknad

  • Seksjoneringssøknad

  • Reseksjoneringer

  • Delesøknad

Ansvarsretter

Jeg vil kun bruke min egen ansvarsrett på rammesøknader hvor jeg selv har laget tegningene. Det kan være varierende om det er behov for ansvarsretter ved en bruksendring, men i noen tilfeller må dette hentes inn. Det er da ansvarsrettene til de som utfører og de prosjekterer jobben som må hentes inn i tillegg til den som skal stå som ansvarlig søker. Du vil få en liste fra meg om hvilke dokumenter jeg har behov for.

Hjelp for proffkunder

Driver du et lite snekkerfirma, men sliter med å få tid til administrativt arbeid i forbindelse med byggesaker. Jeg kan hjelpe deg med å fylle ut skjemaene du trenger til søknader, så alt du trenger å gjøre er å signere som ansvarlig søker.

Dette kan gjøres på to måter;

  • Alt 1: Manuell utfylling av skjema som oversendes til deg for signaturer, som du må printe ut, scanne inn og sende inn til kommunen selv.
  • Alt 2: Du gir Arkitekt Sandmark AS rettighetene som heter «Plan og Byggesak» i Altinn. Da kan alt gjøres elektronisk og det blir mindre arbeid på deg.
Ta kontakt i dag

NØKKELINFO

Arkitekt Sandmark AS

Org. nr: 923 143 785
Olav Tryggvasons gate 2B
7011 Trondheim

Arkitekt Sandmark AS er et arkitektkontor i Trondheim. Firmaet ble etablert 30. juni i 2019.

I dag består kontoret av en arkitekt.

Kontaktperson: Marianne Sandmark

Følg meg: