ArkitekttjenesterSøknader |

Trenger du hjelp med å fylle ut søknad

Det meste som skal bygges eller gjøres i forbindelse med bolig krever en søknad. Hvis du har behov for hjelp med søknader kan jeg hjelpe med følgende:

  • Rammesøknad

  • Bruksendringssøknad

  • Seksjoneringssøknad

  • Reseksjoneringer

  • Delesøknad

Ansvarsretter

Jeg vil kun bruke min egen ansvarsrett på rammesøknader hvor jeg selv har laget tegningene. Det kan være varierende om det er behov for ansvarsretter ved en bruksendring, men i noen tilfeller må dette hentes inn. Det er da ansvarsrettene til de som utfører og de prosjekterer jobben som må hentes inn i tillegg til den som skal stå som ansvarlig søker. Du vil få en liste fra meg om hvilke dokumenter jeg har behov for.

Ta kontakt i dag

NØKKELINFO

Render av enebolig

Arkitekt Sandmark AS

Org. nr: 923 143 785
Olav Tryggvasons gate 2B
7011 Trondheim

Arkitekt Sandmark AS er et arkitektkontor i Trondheim. Firmaet ble etablert 30. juni i 2019.

I dag består kontoret av en arkitekt.

Kontaktperson: Marianne Sandmark

Følg meg: