Undersøk mulighetene på din tomt

Usikker på hva du kan få til på din tomt?

Ta kontakt så kan jeg hjelpe deg med noen skisser av hva som er mulig på din tomt.

Mulighetsstudiet inkluderer:

  • Enkel situasjonsplan med plassert bolig
  • Avsatt areal til uteområde
  • Avsatt areal til parkering
  • Grove planer for en bolig
  • En fasade eller to som viser uttrykket
  • En volum modell som viser formen og størrelsen på boligen

Pris for mulighetsstudier

Mulighetsstudien tilpasses til det du ønsker på undersøke på tomten din. Her er minsteprisene for en tomt på maks 2 mål:

Enkel mulighetsstudie med kun situasjonsplan og tekst: fra 7.000,- inkl mva

Utvidet mulighetsstudie med volummodeller: fra 12.000,- inkl mva inkl. utlegg for digitalt kart verdi 2.100,-.

Alle oppdrag avtales med en tegneavtale med NS8401 (prosjektering) eller NS8402 (rådgiving) som kontraktbestemmelser.