Arkitekttjenester | Seksjoneringstegninger |

Seksjonering og reseksjonering

Hvis du har en bygningskropp som skal deles opp i mindre seksjoner må du seksjonere bygget. Jeg kan hjelpe deg med å få laget tegninger, innhente dokumentasjon og avklare hvilken dokumentasjon du må fremskaffe.

Hvis eiendommen allerede er seksjonert må du reseksjonere bygget. Ved reseksjonering må det være fattet et vedtak på årsmøtet om at du har tillatelse til å reseksjonere.

Her er informasjon som er krevd ved (re)seksjonering:

  • Utfylling av skjema/søknad
  • Målsatte tegninger som viser seksjonene
  • Godkjenning fra banken som har heftelser på tomten
  • Vedtak fra styret (reseksjonering)
  • Kopi av tidligere seksjonering (reseksjonering)
Be om et pristilbud i dag!