Arkitekttjenester | Rammerapport

Undersøk mulighetene ved din tomt

Usikker på hva du kan få til på din tomt?

Fast pris for en rammerapport er 6.000,- inkl. mva for inntil 2 mål tomt. For større tomter er det et tillegg på 1.000,- inkl. mva pr påbegynte mål.

Dette får du i rapporten.

Et tekstdokument og en situasjonsplan med:

 • Byggegrenser

 • Avsatt areal til uteområde

 • Avsatt areal til parkering

 • Sjekk om det er private heftelser på tomta

 • Utregning av utnyttelsesgrad du har i dag

 • Utregning av utnyttelsesgrad du kan få

 • Forslag til tomtegrenser ved deling av tomt

 • Kontroll av bestemmelser som gjelder på tomta

 • Kontroll av maks høyder på nytt hus

 • Liste over mulige dispensasjoner

 • Vurdering av hvor utfordrende det kan være å bygge noe på din tomt

 • Forslag til videre fremdrift

Bestill «Rammerapporten» din nå

RAMMERAPPORT

Bestill «Rammerapporten» din nå

Følg meg: