RAMMERAPPORT

Unngå å gå på en smell!

Avklart utfordringene og mulighetene ved tomten før du investerer for mye tid og penger i prosjektet.

Rammerapport avklarer utfordringene, viser deg hva du kan forvente å få lov til å bygge og kommer med forslag til hva som er realistisk å få til på din eiendom med utgangspunkt i dine ønsker.

Få en rammerapport for din eiendom hos Arkitekt Sandmark AS.

Få en skisse over mulighetene

Dette er den største utfordringen når det kommer til planlegging av ny bolig. Er det plass på tomta?

Rapporten inkluderer en skisse av en situasjonsplan som viser byggegrensene og hva det er plass til innenfor disse.

Bestill nå og få en redusert pris:

I mai og juni selges rammerapportene med en reduksjon på 25%.

Før 8.000,-

Begrenset tilbud 6.000,- inkl. mva*

Få hjelp med å tolke bestemmelsene i reguleringsplanen

Trondheim har mange eldre reguleringsplaner som kan komplisere hvordan disse skal tolkes.

Rammerapporten vil systematisk gå gjennom reguleringsbestemmelsene og planene ved å forklare hva disse betyr for deg og ditt prosjekt.

Få hjelp med å avklare hva som er gjeldende i kommuneplanen

Trondheim kommune er i ferd med å endre kommuneplanens arealdel (KPA) og et nytt høringsforslag ligger ute.

Du vil få en forklaring på hvordan både den eksisterende kommuneplan og høringsforslaget for den nye påvirker din eiendom.

Bestill nå og få en redusert pris:

I mai og juni selges rammerapportene med en reduksjon på 25%.

Før 8.000,-

Begrenset tilbud 6.000,- inkl. mva*

Få hjelp med å hente inn informasjon

Forskjellige tomter blir påvirket av forskjellige ytre forhold og hva som gjelder for naboen behøver ikke gjelde for deg.

Rammerapporten samler inn informasjon som gjelder for din eiendom.

Grunnforhold
Faresoner for kvikkleire
Vann og avløpsledninger
Fjernvarmeledninger
Flomveier
Antikvarisk verdi
Privattrettslige avtaler
mm

Bestill nå og få en redusert pris:

I mai og juni selges rammerapportene med en reduksjon på 25%.

Før 8.000,-

Begrenset tilbud 6.000,- inkl. mva*

Denne rapporten passer for:

Privatpersoner som har en eiendom eller
som har planer om å kjøpe en eiendom.

Profesjonelle investorer som vil kvalitetssjekke en eiendom før de setter i gang med store investeringer.

Profesjonelle arkitekter og andre som driver med prosjektering som trenger avlastning ved innhenting av dokumentasjon.

 

*tilbudet gjelder ut juni 2023 og eiendommer over 2 mål blir fakturert 1.000,- pr ekstra mål.