illustrasjon som viser fordeling av kostnader ved komplett tegneavtale fra arkitekt sandmark i trondheim

Komplett tegningsett for private kunder

Skal du bygge bolig, men er usikker på hvordan du går frem? Her er fremdriften ved bestilling av et komplett tegningsett for private kunder. De aller fleste privatkunder som skal ha hjelp med tegninger ender opp med å følge denne oppskriften:

Kontakt

Det første du må gjøre er å etablere kontakt og formidle hva du ønsker å få hjelp med. Det gjøres enklest ved å fylle ut dette skjemaet.

Hvis du bare har et enkelt spørsmål kan du bruke det forenklede skjemaet her.

Etter at du har lagt inn informasjonen og sendt skjemaet vil jeg se nærmere på prosjektet og foreslå videre fremdrift.

Første møte

Neste steg blir da å avklare detaljer rundt den jobben du ønsker utført. Dette kan gjøres på kontoret mitt i Trondheim (Olav Tryggvasons gate 2B, 2.etasje), over telefon eller via e-poster. Jeg er fleksibel med tanke på tidspunkt så det er fult mulig for oss å snakke sammen utenfor normal arbeidstid.

Kontrakt

Når arbeidsoppdragets omfang er avklart vil du få en komplett pris fra meg og en kontrakt. Kontrakten er bygd opp slik at du får prisen for hele oppdraget, men har mulighet til å kunne stoppe etter de ulike trinnene i prosessen. Les mer om vilkårene her.

Samtidig som kontrakten opprettes blir det også opprettet en side for ditt prosjekt på monday.com. Som kunde hos meg er du pliktig til å opprette et kostnadsfritt brukernavn og passord på denne siden. Denne nettsiden vil bli brukt til all kommunikasjon og deling av filer, samt bekreftelser fra deg om at jeg kan sette i gang med neste trinn.

LES MER
Innsyn for privatkunder

Ingen tegninger vil bli påbegynt før det foreligger en bekreftelse fra deg. Du vil heller ikke motta noen fakturaer eller tillegg for tjenester uten at det er bekreftet fra deg via denne nettsiden.

Rapport med rammebetingelser

Alle prosjekter bør ha en rapport som avklarer hvilke rammebetingelser det er på tomta du skal bygge på. Denne rapporten vil avklare hvilke regler vi skal forholde oss til og i hvilken grad de påvirker vårt prosjekt. Er det behov for dispensasjoner vil disse bli avklart på dette nivået, samt det vil foreligge en vurdering fra Arkitekt Sandmark AS side hvorvidt dispensasjonene blir en utfordring eller ikke.

Arkitekt Sandmark AS kan ikke garantere at en søknad bli innvilget da det er kun kommunen som kan fatte dette vedtaket.

Skisser og muligheter

Det lages så skisser av mulig løsning for din bolig med planløsninger og volummodeller så du ser formen på din bolig. På dette stadiet kjøpes det også inn digitale kart, verdi ca 2.000,-. Dette er inkludert i kontrakten og kommer ikke som et tillegg for deg.

Skissene blir levert som pdf-filer.

Skissene leveres i pdf-format.

Søknadstegninger

Etter at skissene er godkjente lages søknadstegninger som inneholder:
– 1:100 av plan, fasader og snitt
– 1:500 eller 1:200 av situasjonsplan
– 1:125 eller 1:200 av terrengprofiler (4 stk)
– sol og skyggediagram

Standard kontrakt inkluderer 1 stk revisjon på disse tegningene. Alle tegningene leveres som pdf-er.

Nabovarsler og søknader

Når du har godkjent tegningene for innsending til kommunen klargjøres de og nabovarsler sendes ut.

Evt. mangelbrev og krav om utvidet dokumentasjon som ikke er inkludert av revisjonen under søknadstegningene faktureres etter medgått tid. Eksempler på slike tillegg kan være støyrapport, brannrapport eller veisnitt hvis adkomsten er bratt.

En kopi av søknaden med din signatur (via Visma Sign) vil bli oppbevart hos Arkitekt Sandmark.

Hente inn priser

Parallelt med nabovarslene kan priser hentes inn. Arkitekt Sandmark henter ikke priser for dere, men kan anbefale byggmestere i Trondheim om det er ønskelig. Arkitekt Sandmark er tilgjengelig om noen av entreprenøren har spørsmål.

Da Arkitekt Sandmark ikke har oversikt over kalkylene til hver enkelt entreprenør er det vanskelig å forutsi hva kostnaden for en bolig vil bli. Det tas derfor utgangspunkt i Byggstart sine undersøkelser og boligene blir budsjettert med 28.000,- pr m2. Det er fult mulig å bygge for en lavere sum, men dette er gjennomsnittet og kan være greit å forholde seg til når du budsjetterer.

Sluttoppgjør

Når siste faktura er betalt har du bruksrett på tegningene på den spesifikke tomten (og dens fraskilte parseller). Det betyr at du ikke kan bruke samme tegninger på andre tomter eller selge tegningene videre til andre.

Arkitekt Sandmark AS beholder opphavsretten på det materialet som er laget av Arkitekt Sandmark AS og forebeholder seg retten til å bruke tegningene i reklamesammenheng (anonymisert).

Kontakt meg for en uforpliktende prat
Kontakt meg for en uforpliktende prat