DESEMBER 2019

Overlapper kolonnene seg? Det skyldes at Instagrams minste tillatte bredde er 320px. Jeg anbefaler at du ser denne siden i en nettleser eller på mobil da de fleste nettbrettene får problemer med å vise siden riktig.

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Et spørsmål jeg ofte får fra mine kunder er hvordan er prosessen i en byggesak og hva som skjer fremover.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Her har jeg listet det opp for deg. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Du skisserer ned eller noterer hva du ønsker å bygge.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Du tar kontakt med meg.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Vi tar et lite møte og avklarer flere forhold rundt dine ønsker så jeg vet hva du er ute etter. Eventuelt kan vi gjøre dette over e-post.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Jeg lager skisser som du gir tilbakemelding på.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Vi drar i forhåndskonferanse, hvis dette er i Trondheim, Malvik, Stjørdal, Klæbu, Melhus eller Skaun. Bor du ikke i disse kommunene så lager jeg et lite skriv du kan ta med på forhåndskonferansen.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Etter tilbakemeldinger fra kommunen lager jeg 1:100 tegninger og andre tegninger som trengs for å sende inn søknaden.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Nabovarslet sendes ut og vi må vente i to uker.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Hvis det kommer inn merknader fra naboene besvarer jeg disse i forbindelse med endelig søknad.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Endelig søknad leveres og vi venter i spenning i 3 eller 12 uker (dispensasjonssøknad).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Mens vi venter på endelig avgjørelse kan du innhente pristilbud fra ulike entreprenører. Jeg har et nettverk med byggemestre i Trondheimsområdet jeg kan sette deg i kontakt med.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Så kommer svaret fra kommunen som vi håper sier: Godkjent!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Les mer om prosessen og hva jeg kan levere på mine hjemmesider. Lenke i bio.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #design #plan #unik #Trondheim #hjelp #tegning #kvalitet #trøndelag #hus #fasade #mittnordiskehjem #inspirasjon #utsikt #klima #arkitekt #miljøvennlig #hverdagsliv #oppussing #mitthjem #boligdrøm #arkitektur #Husoghjem #soverom #tømrer #perspektiv #eie #husbygging #Skisse

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

Illustrasjon av enebolig i vinterlandskap med hvit bil laget av Arkitekt Sandmark fra Trondheim

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Når det kommer til behandling av byggesøknader så sier kommunen at det er 3 ukers behandlingstid på vanlige søknader, men 12 ukers behandlingstid på dispensasjonssøknader. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Problemet er at det knapt eksisterer vanlige søknader lengre. Nesten alt utløser dispensasjon. Mye av dette skyldes at kommunen har skjerpet inn på kravene angående utnyttelsesgrad. Hvis det er tegnet inn en bolig/fotavtrykk på reguleringsplanen så er dette den gjeldende utnyttelsen som er tillatt på tomta. Med veiloven i tillegg så skal det så lite til før ditt prosjekt utløser en dispensasjon. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Her er noen eksempler du normalt ikke trodde ville utløse dispensasjon: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ Et lite påbygg eller veranda kan utløse dispensasjon for både plassering og utnyttelsesgrad hvis det er inntegnet en bolig på reguleringsplanen og du bygger noe større. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ En garasje som ikke blir plassert der den er tegnet inn på reguleringplanen utløser en dispensasjon. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ Selv om en garasje under 50 m2, med gesims på under 3 m og møne på under 4 m, (i utgangspunktet ikke søknadspliktig) vil utløse en dispensasjonssøknad hvis tomteutnyttelsen er større enn det som er tegnet inn på reguleringsplanen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ Bygger du deg en balkong hvor en av søylene står over den regulerte byggegrensen på reguleringsplanen så utløser dette en dispensasjon. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ Selv om det ikke er tegnet inn noen byggegrense mot vei så er veiloven gjeldene og det finnes da en byggegrense mot denne veien basert på når reguleringsplanen ble vedtatt. Da kan det fort skje at ditt nye inngangsparti får bygningsdeler som kommer over byggegrensen og vips så er det en dispensasjon. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ Hvis det på reguleringsplanen er tegnet inn en gangsti eller vei som aldri er blitt realisert er den fremdeles gjeldende i byggesakssammenheng. Dvs at du må ta hensyn til denne veiens byggegrenser selv om det aldri vil komme noen vei der.

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

SAMARBEIDSPARTNERE

NOVEMBER 2019

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Negative rom, hva er det?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Negative rom er rommet mellom rommene. Det rommet som oppstod mens du laget de andre rommene. Litt merkelig kanskje, men straks du har laget en form så har du også laget en negativ form. To former i en form. En planlagt. Et «uhell». ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dette er kanskje lettest å se for seg det negative rommet når man setter sammen flere boliger og dermed skaper en gate som på bildet. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Har du tenkt over at også boligen din har positive og negative rom?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Typiske positive rom er stue, kjøkken, bad og soverom. De samme rommene som du ser på når du sammenligner boliger i boligannonser eller i huskataloger.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Det er ingen som snakker om korridorer, entre, repoet i trappa, rommene under de utkragede bygningsdelene, rommene mellom boligen og garasjen. Dette er de negative rommene. Rommene som har oppstått som direkte konsekvens av de planlagte rommene. Som en motvekst.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ En gang er en typisk resultat av de andre rommene og funksjonene du lager. Dette er også rom som kan ha en kvalitet. En gang trenger ikke bare være en gang. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gi den en tilleggsfunksjon som bibliotek, kontorplass, en leke krok eller en strikkekrok for garnentusiasten. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gi den lys, gi den et vindu. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gi den kjærlighet og du vil endre dette rommet fra å være et negativt til et positivt rom.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bruk rommet for alt hva det er verd!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kontakt meg i dag så kan vi ta en prat om dine boligønsker og planlegge mange positive rom 😀

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Heisann og god søndagskveld til deg😊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Det er jeg som står bak denne instagramkontoen. Navnet er er Marianne Sandmark og jeg driver et lite arkitektkontor i Trondheim. På bildet jobber jeg med en 3D illustrasjon i Lumion.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Jeg tilbyr følgende tjenester:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 tomteanalyser/rammerapporter⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 mulighetsstudier⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 skisser⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 planer-snitt-fasader⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 situasjonsplan⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 terrengsnitt⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 sol og skyggediagram⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 3D-pdf-er⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 illustrasjoner⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 rammesøknad⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 delesøknad⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 (re)seksjoneringstegninger⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏠 (re)seksjonseringssøknad⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Du kan lese mer ved å følge lenken i bio.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Vi snakkes 😊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . #norge #unik #Trondheim #livet #villa #fakta #hus #jobb #lykke #arkitektur #bolig #boligdrøm #tegning #velkommen #glede #familietid #beeingboss #takknemlig #femalebuisinessowner #bærekraftig #miljøvennlig #firma #stolt #trøndelag #jente #bygg #grønn #hverdagsliv #kunder #hverdagsarkitekten

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Forvirret?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Du er ikke den eneste som blir overveldet av alle disse reglene og forkortelsene du må forholde deg til ved planlegging av ny bolig eller tilbygg.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Jeg har gjort det litt lettere for deg ved å lage en oversikt her:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​SAK10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Dette er forskriften som gjelder selve byggesøknaden og ansvarsforholdene i en byggesak. Det er i denne forskriften du finner ut om ditt byggeprosjekt er søknadspliktig.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​TEK17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Dette er den gjeldende tekniske forskriften. Noe som denne forskriften dekker er detaljene rundt planløsninger og tilgjengelighetskrav.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​PBL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Plan og bygningsloven er delt i planlegging, gjennomføring og en byggesaksdel. Hvis det er noe som ikke er spesifisert i reguleringsplan eller i reguleringsbestemmelsene så er det denne loven som er gjeldene.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​KPA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede plan for hele kommunen. Hvis det er noe som ikke står definert i bestemmelsene eller reguleringsplanen vil du finne det her. Typiske regler her er krav til parkering og utearealer.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Reguleringsplan⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Dette er kartet hvor din tomt er markert og hvor det er inntegnet byggegrenser, utnyttelsesgrad, adkomster og noen ganger høyder og plassering av boliger.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Reguleringsbestemmelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Dette er teksten som er i tillegg til reguleringsplanen. Typisk for slike tekster er takformer, takvinkler, antall enheter på tomta osv.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​N100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​Dette er veiloven. Den er en omfattende lov som forteller hvor bred veien skal være, hvor bratt adkomsten din kan være samt størrelser på parkeringsplasser og kjøretøy. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Annonse: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I november tilbyr jeg rammerapporter som avklarer forholdene ved din tomt til halvpris. Kun 3.000,- inkl mva for rapporten. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Følg lenken i bio og sjekk ut kampanjen! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ​.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

Arkitekt Sandmark fra Trondheim tilbyr epostkurs

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Viste du at ca 35 % av alle byggesaker inneholder mangler. Av rammesøknader inneholder ca 45 % mangler og av de digitale søknadene inneholder hele 60-70 % mangler.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Det er mye og det sier at byggesaker ikke er så rett frem som man skulle tro.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Det finnes alltid noe som du må passe på utover bestemmelsene og reguleringsplanen.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Det kan være:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ grunnforhold⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ antikvarisk verdi på nabobygg⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ kulturminner og hensynssoner⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ støysone⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ private heftelser⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ avstand vann og avløpsledninger⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ nærhet til jernbanen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔ funn av kvikkleire i nærheten av din tomt ✔ skolekapasiteten⠀⠀⠀⠀ ✔ krav om påkobling til fjernvarme og mye mer. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Er det rart at så mange byggesaker får mangelbrev?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Annonse: I hele november tilbyr jeg rammerapporter som hjelper deg å samle inn all den informasjonen som trengs for å lage en god og gjennomtenkt byggesøknad.⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sjekk ut lenken i bio for mer detaljer.

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Forhåndskonferanse. Du har hørt ordet før, men vet du med sikkerhet hva et slikt møte egentlig er?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ En forhåndskonferanse er en veiledning for din byggesak. Hvor kommunen har plikt til å gi deg veiledning. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De kan kun veilede og ikke behandle byggesøknaden. Så det er ikke sikkert du får de svarene du ønsker. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Du får kun en oversikt over de reglene som gjelder for din tomt og de rettighetene du har for å søke og hva som utløser dispensasjoner.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Du vil aldri få en saksbehandler til å si hvis du gjør sånn og sånn så godkjenner vi prosjektet. Ingen godkjenningsgaranti vil bli stilt i en forhåndskonferanse.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mitt råd til deg er derfor å ta med en fagperson enten det er en arkitekt, byggmester eller husselger på forhåndskonferansen da de er vant med denne type tilbakemeldinger og kan gi deg råd videre på veien.⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #norge #unik #Trondheim #livet #forhåndskonferanse #fakta #byggesak #jobb #lykke #arkitektur #bolig #boligdrøm #tegning #møte #plan #villa #enebolig #rådgiving #råd #bærekraftig #miljøvennlig #firma #hjelp #bygg #grønn #hverdagsliv #kunder #hverdagsarkitekten

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Et spørsmål jeg ofte får fra mine kunder er hvordan er prosessen i en byggesak og hva som skjer fremover.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Her har jeg listet det opp for deg. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Du skisserer ned eller noterer hva du ønsker å bygge.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Du tar kontakt med meg.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Vi tar et lite møte og avklarer flere forhold rundt dine ønsker så jeg vet hva du er ute etter. Eventuelt kan vi gjøre dette over e-post.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Jeg lager skisser som du gir tilbakemelding på.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Vi drar i forhåndskonferanse, hvis dette er i Trondheim, Malvik, Stjørdal, Klæbu, Melhus eller Skaun. Bor du ikke i disse kommunene så lager jeg et lite skriv du kan ta med på forhåndskonferansen.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Etter tilbakemeldinger fra kommunen lager jeg 1:100 tegninger og andre tegninger som trengs for å sende inn søknaden.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Nabovarslet sendes ut og vi må vente i to uker.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Hvis det kommer inn merknader fra naboene besvarer jeg disse i forbindelse med endelig søknad.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Endelig søknad leveres og vi venter i spenning i 3 eller 12 uker (dispensasjonssøknad).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Mens vi venter på endelig avgjørelse kan du innhente pristilbud fra ulike entreprenører. Jeg har et nettverk med byggemestre i Trondheimsområdet jeg kan sette deg i kontakt med.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Så kommer svaret fra kommunen som vi håper sier: Godkjent!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Les mer om prosessen og hva jeg kan levere på mine hjemmesider. Lenke i bio.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #3D #design #freebies #plan #unik #Trondheim #hjelp #tegning #kvalitet #trøndelag #hus #fasade #mittnordiskehjem #inspirasjon #utsikt #klima #arkitekt #miljøvennlig #hverdagsliv #oppussing #mitthjem #boligdrøm #arkitektur #Husoghjem #soverom #tømrer #perspektiv #eie #husbygging #Skisse

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

Arkitekt Sandmark fra Trondheim annonse nyhetsbrev

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Moderne boliger og gamle boliger er nødvendigvis ikke motsetninger.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bildet er fra Sandgata i Trondheim.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Jeg liker disse bygningene og sammensettingen av både nytt og gammelt.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Grunnen til at disse boligene fungere sammen har mye å si at de moderne boligene er brutt ned i skala og det er flere sprang i fasaden.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dette er relative enkle grep som kan oversettes til din bolig.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Spesielt boliger som går over tre etasjer (to etasjer + sokkel) mener jeg kan med fordel brytes opp i fasaden for å unngå at de blir en massiv vegg.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Legg igjen kontaktinfoen din så kan vi møtes på mitt kontor for en boligprat om din nye bolig. Lenke i bio.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀ #plan #unik #Trondheim #arkitekt #tegning #kvalitet #trøndelag #hus #fasade #mittnordiskehjem #nybygg #kvalitetstid #moderne #design #inspirasjon #utsikt #klima #farger #miljøvennlig #hverdagsliv #helg #mitthjem #boligdrøm #nytthus #bolig #fasade #husoghjem #perpektiv #vindu

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

Arkitekt Sandmark trondheim kontaktskjema

OKTOBER 2019

Overlapper kolonnene seg? Det skyldes at Instagrams minste tillatte bredde er 320px. Jeg anbefaler at du ser denne siden i en nettleser eller på mobil da de fleste nettbrettene får problemer med å vise siden riktig.

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Nei, nei, nei. Dagens boliger er ikke funkis. Byhaven (på bildet) er ekte funkis!☝🏻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Funkis blir brukt om nesten alle moderne hus som har flate tak, store gulv til tak vinduer og glassrekkverk.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ordet funkis er blitt brukt feil så ofte at det er blitt allment godtatt å beskrive nesten alle moderne hus som funkis.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nå kommer jeg til å fornærme en drøss med boligbyggere, men: Du bor ikke i et FUNKISHUS du bor i et MODERNE HUS!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Her er den korrekte bruken:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Funkis er en forkortelse av stilen funksjonalisme (engelsk: international style) som oppstod i mellomkrigstiden. Funksjonalisme er en reaksjon på samtidens kopiering av eldre stilarter.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Her er noen av kriteriene:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Hovedmaterialet er armert betong.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Vinduer er små, men satt sammen som vindusbånd.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Hjørnevinduer brukes mye.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Vinduene er plasserte ytterst i fasaden så glasset blir nesten på samme flate som ytterveggen.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Søyler er mye brukt.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Mange bygninger er hvite, men med primærfargene i interiøret.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Buede hjørner brukes for å fremheve ett av hjørnene⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔Bygningen er nesten 100 år gammel.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Byhaven i Trondheim er et eksempel på ekte funkis i Norge. Det samme er Ekebergrestauranten i Oslo. Det er dette som er ekte funkis.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ved å bruke kriteriene over, hvor mange av boligene som det er bilde av på for eksempel @funkisbloggen eller @funkisnord er funkis?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Jeg skal gi deg et tips; det rimer på tull.😆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ikke noe vondt ment med noen av disse kontoene. De trekkes kun frem som eksempler over hvor utstrakt og utvannet bruken av ordet funkis er. Begge disse kontoene reposter andres innlegg som har brukt funkis for å beskrive sin bolig.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For å se flere bilder av ekte funkis kan du sjekke ut kontoen @bauhaus.movement eller hashtaggene #lecorbusier #gropius #villasavoye #weissenhof # weissenhofsiedlung #whitecitytelaviv #jjpoud #mondrian #miesvanderrohe og #arnekorsmo

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

Arkitekt Sandmark fra Trondheim tilbyr epostkurs

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Fikk godkjent PRO ansvaret i dag 🤩

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

Arkitekt Sandmark fra Trondheim tilbyr epostkurs
Arkitekt Sandmark fra Trondheim annonse nyhetsbrev

SAMARBEIDSPARTNERE

JULI – AUGUST – SEPTEMBER 2019

Arkitekt sandmark i Trondheim e-post krus veien til drømmeboligen

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Bestille tegnetjenester hos arkitektkontor eller via byggmester/husleverandør? ​ Mange tror at det koster mye mer å kjøpe tjenester fra en arkitekt. Hvis du velger de riktige arkitektene til å gjøre jobben for deg kan du komme svært langt. Anerkjente arkitektkontor med mange prestisjebygg og priser vil nok sette opp kostnadene ved opptegning av eneboliger. Men det finnes små arkitektkontor som meg som klarer å levere tegninger til en mer overkommelig pris som kan konkurrere med priser fra husleverandører. Fordelene med å benytte et arkitektkontor er at du får en bolig som er tilpasset deg og ikke en bolig som er optimalisert for at byggmesteren skal tjene så mye som mulig. En annen klar fordel er også at ved å benytte deg av et uavhengig arkitektkontor så binder du deg ikke opp til en bestemt byggmester eller huskjede. Du slipper også overraskelsen med å måtte punge ut hvis du vil ha rettighetene på tegningene og ta de med til en annen byggmester. ​ Benytter du deg av et lite kontor som mitt firma beholder du friheten til å velge hvem som skal være den utførende part! ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​#frihet #byggmester #kontrakt #nybygg #nybolig #arkitekttegnet #husleverandør #ferdighus #byggmester #nytthjem #drømmehuset #planlegge #huskjede #kataloghus #arkitektkontor #nyttfirma #grunder #godthåndverk #gledenvedåskape #hjemme #nyetider #byggehus #createyourlife #smallbiz #nytthus2019 #tømrermester #håndverk #hverdagsarkitekten #omgivelser #mittnordiskehjem

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)

Arkitekt Sandmark fra Trondheim tilbyr epostkurs
Arkitekt Sandmark fra Trondheim tilbyr epostkurs
Blogginnlegg: Ansvarsrett
Arkitekt Sandmark trondheim kontaktskjema
Arkitekt Sandmark fra Trondheim annonse nyhetsbrev

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Hva har jeg lov til å bygge uten å søke? ​ ​Reglene er slik at hvis du skal bygge noe så kan du bygge rom som er oppholdsrom så må du byggesøke. Hvis det skal bygges boder, garasjer og terrasser så kan det tenkes at du kan slippe unna en søkeprosess. Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider (www.dibk.no) har gode spørreskjema hvor du kan fylle inn informasjon om det du har tenkt å gjøre og finne ut om tiltaket er søkepliktig eller ikke. Fella mange går i er tolkingen av «frittstående» og utnyttelsesgraden på tomta. ​ ​»Frittstående» menes at du kan bevege deg fritt rundt hele det nye bygget (bod eller garasje). Normalt settes 1 m som avstandskrav til eksisterende bebyggelse. ​ ​Utnyttelsesgraden er litt tøffere å finne ut av da du trenger å vite mye på forhånd. ​ ​1: Hvor stor er tomta? ​2: Hva er kravet til utnyttelse? (se reguleringsplan) ​3: Hvordan skal utnyttelsen beregnes? (BYA, BRA?) 4: Hvor stort er eksisterende bygg? 5: Hvor mange parkeringsplasser skal telles med? (1 parkeringsplass teller 18 m2) ​ ​Ta kontakt ved å kommentere, sende DM eller send meg e-post så ​kan jeg sjekke dette for deg! ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​. ​#rapport #bestemmelser #regulering #reguleringsplan #hverdagsarkitekten #PBL #kommune #forhåndskonferanse #avklaring #veienvidere #nybygg #byggebolig #bygg #🏠 #byggmester #garasje #byggegarasje #bod #dibk #byggesøknad #mitthjem #husoghjem #husbygger #husbygging #uterom #uteplass #hage #🏡 #uteplassen #norskehjem

Et innlegg delt av Arkitekt Sandmark AS, ark MNAL (@hverdagsarkitekten)