Hjem | Om

Arkitekt Sandmark AS
– spesialist på småhus

Hva trenger du i din nye bolig er spørsmålet du alltid vil få hvis du benytter deg av mine tjenester. Det finnes ingen gode boliger som er tilpasset livsstilen til alle, så sammen kan vi finne frem til den beste løsningen for deg og din livsstil.

Boligen skal være god for deg og den skal inneholde kvaliteter som du setter pris på.

Arkitekt Sandmark AS har lokaler i Trondheim, men det er ingen hindring for å tegne boliger som ligger andre steder i landet. I dagens digitale verden er det ingen problem å tegne for deg selv om du bor på Sørlandet eller i Hammerfest.

Jeg ser frem til å høre fra deg.

Render av funkisinspirert enebolig i to etasjer

VISJON – HVERDAGSARKITEKT

Omgivelser påvirker oss alle. Arkitekturen skal fremme de gode og trygge sosiale rammene. Derfor vil tegninger av din nye bolig bygge videre på kvalitetene på stedet og lokale ressurser ved å ivareta:

  • gode proporsjoner
  • god design
  • fleksible og bærekraftige boliger

Din nye bolig skal være skreddersydd for deg som skal bo i huset.

Visjon: tilby arkitekttjenester med tiltakshaveren i fokus og designe boliger med fokus både på det estetiske og det økonomiske, – en hverdagsarkitekt.

KJERNEVIRKSOMHET

Du får et komplett utvalg av tomteanalyser, skisser, komplette søknadstegninger og utfylling av rammesøknader for boliger hos Arkitekt Sandmark AS.

Kjernevirksomheten hos Arkitekt Sandmark AS er tegninger av boliger som faller inn under tiltaksklasse 1 og 2. Det inkluderer:

  • eneboliger
  • kjedet eneboliger
  • garasjer og boder
  • rekkehus
  • hytter
  • og flermannsboliger inntil 5000 m2 og 5 etasjer høy.

Du får et unikt tilbud av høy kvalitet og kompetanse på alle ledd. Ved at vi jobber tett sammen kan du få både standardiserte og skreddersydde løsninger for din drømmebolig.

KOMPETANSE

Daglig leder, Marianne Sandmark, har tittelen Master i arkitektur fra NTNU (2011) samt en Bachelor i kunsthistorie fra NTNU (2005).

Hun har jobbet som arkitekt i ca 12 år etter endte studier i 2011 og spesialisert seg på småhus som eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og lavblokker.

Kvalitetssikring

Alle tekniske tegninger kontrolleres med egne sjekklister for hver type tegning. Alle tegningene sjekkes opp mot gjeldene tekniske forskrifter og du får beskjed om detaljer som må sjekkes nøyere.

Arkitekt Sandmark AS har ansvarsforsikring og sentral godkjenning som prosjekterende innen arkitektur i ansvarsklasse 2 og som søker i klasse 1.

Referanser

Ta kontakt om du ønsker referanser på prosjekter som Arkitekt Sandmark AS har jobbet med tidligere. Alternativt kan du sjekke referanseprosjekter på instagramsiden, @hverdagsarkitekten, eller på referansesiden.