Undersøk mulighetene
ved din tomt

Er det plass til

drømmeboligen?

DETTE FÅR DU:

Gjennomgang av regler og bestemmelser
som er gjeldende for din tomt.

Situasjonsplan som viser mulig plassering av din nye bolig + alle byggegrensene og andre hensyn du må ta.

Grove perspektiver som viser boligen i terrenget og hvor mye terrengarbeid som må til.

Grove planløsninger som antyder størrelsen på boligen
og plassering av ulike rom.

Hvis du har ønske om en spesiell bolig, så sjekkes det hvilke dispensasjoner du trenger for å fullføre prosjektet.

Skissene kan tas med i en forhåndskonferanse for lufte ideen med saksbehandler.

Hvorfor velge Arkitekt Sandmark AS til å lage en mulighetsstudie?

Arkitekt Sandmark AS drives av arkitekt Marianne Sandmark som har:

 • Sentral godkjenning som PRO Arkitektur (klasse 2)
 • Sentral godkjenning som SØK
 • Medlemskap i NAL
 • Master i arkitektur (2011)
 • 10 års erfaring

Marianne har 10 års erfaring med prosjektering av boliger og har god kjennskap til:

 • kommuneplaner
 • reguleringsplaner
 • reguleringsbestemmelser
 • lokale bestemmelser
 • private heftelser

Hvis Arkitekt Sandmark AS utfører en mulighetsstudie for deg så kan du være sikker på at alt som kan påvirke din boligdrøm blir redegjort for og at det sjelden kommer noen overraskelser i ettertid som stopper drømmen.

Arkitekt Marianne Sandmark hos Arkitekt sandmark

Skaff deg en mulighetsstudie
i dag

 • Oversikt over reglene
 • Situasjonsplan
 • Perspektiver i terreng
 • Skisser av planløsning
 • Oversikt over disp.
 • Klargjort for forhånds-konferanse

Pris fra 7.000,- inkl. mva

VANLIG SPØRSMÅL

Hva koster det?

Prisen avhenger av størrelsen på eiendommen, hvor detaljert mulighetsstudiet er og hvor mange forslag som skal lages.

En eneboligtomt med et forslag vil ha en pris mellom
7.000,- til 25.000,- inkl. mva.

Hvilke filformater leveres?

Alle tegningene leveres som pdf-er i A3 format.

Redegjørelsene står på selve tegningene.

Kan jeg bruke tegningene for å få pris fra entreprenør?

Tegningene er grove skisser som ikke har nok detaljer for en detaljert estimat på pris, men noen entreprenører kan kanskje antyde en prisgruppe for deg.

Du kan godt budsjettere med 28-32.000,- pr m2 BRA.

Har det noe si hvor i landet min tomt er?

Mulighetsstudien løses digitalt og det er ikke behov for befaring på tomten. Det eneste kravet er at tomten er i Norge.

Kan Arkitekt Sandmark AS delta på forhåndskonferansen?

Om du ønsker kan du få et pristilbud hvor jeg inkluderer en forhåndskonferanse.

Skaff deg en mulighetsstudie
i dag

 • Oversikt over reglene
 • Situasjonsplan
 • Perspektiver i terreng
 • Skisser av planløsning
 • Oversikt over disp.
 • Klargjort for forhånds-konferanse

Pris fra 7.000,- inkl. mva