Med eller uten utleie

Tips og hjelpemidler|Sist oppdatert: 24. april 2024|Publisert: 13. mai 2019|

Når man skal planlegge en ny bolig bør man ta en vurdering av om det skal være en bolig med eller uten utleie. Denne potensielle inntektkilden kan være avgjørende om hvor mye du kan få i lån. Hvis du skal bygge med en utleieenhet så er det en rekke krav som blir gjeldende.

I tillegg til kravene som beskrives i denne artikkelen, er det også nyttig å sette seg inn gjeldende skatteregler, kostnadsbilde, finansiering og entrepriseformer. Dette kan du lese mer om på i Boligsmart.no sin guide til å bygge hus med utleiedel.

  • Parkeringsplass

  • Uteområde

  • Tilgjengelig bolig

  • Rømningsveier

  • Dagslys

  • Brannkrav

  • Oppbevaringsplass

Parkeringsplass

Nå du legger til en boenhet ekstra på tomta vil det medføre at tomtebelastningen blir større da også utleien har krav på parkeringsplass og utearealer. Kravet om parkeringsplasser varierer fra tomt til tomt, men de aller fleste kommunene har en standard i kommunedelplanen de benytter seg av. I Trondheim er byen delt i tre; indre, midtre og ytre sone som har ulike krav til parkering. Ytre sone har f.eks 1,2 parkeringsplasser pr boenhet.

Noen tomter kan ha reguleringsbestemmelser som overstyrer dette.

Les mer:
Få avklart begrensningene på din tomt med en rammerapport

Utearealer

Bestemmelser kan ha krav til uteområder, men i de aller fleste sakene er det et overordnet krav fra kommunedelplanen som er lagt til grunn. I Trondheim er f.eks kravet at det skal være 70 m2 i områder som fortettes, men det kan reduseres til 50 m2 hvis det er mindre enn 200 m til offentlig lekeplass. Halvparten av dette kravet kan være på terrasser eller balkonger.

Har du en utleieenhet må disse arealene ganges opp med to.

Tilgjengelig bolig

De aller fleste utleieenheter ligger på bakkeplan eller i en sokkel. Dette medfører at sjansen for at kravet om tilgjengelig boenhet blir gjeldene for utleieenheten. Hvis stue, kjøkken, soverom og bad er på inngangsplanet og med flatt terreng fra parkering blir kravene gjeldene.

Dette kan påvirke utformingen av planene for utleieenheten og krever mye arealer.

Rømningsveier

Utleieenheter må behandles som en vanlig boenhet og det er de samme kravene til rømning som i en vanlig enebolig.

Dagslys

Det samme gjelder også for kravene om dagslys. Det kan være spesielt utfordrende med vinduer som er under balkonger.

Brannkrav

En utleieenhet utløser også strenger krav til lyd og brannisolering. Dette medfører blant annet at det må lydvegger mellom hoveddel og utleie (30 cm tykk), det må være lydbjelkelag mellom etasjene og store vinduer medfører ofte at det må monteres brannvinduer i en av etasjene pga potensiell brannsmitte via etasjer.

Oppbevaringsplass

Det kommer også et krav om at utleieenheten skal ha tilstrekkelig plass til å lagre sykler, ski, barnevogner o.l i en utvendig bod på minimum 5 m2.

Arkitekt Marianne Sandmark sitt profilbilde

Marianne Sandmark
Daglig leder
Arkitekt MNAL

Tema i innlegget: