Arkitekttjenester | Komplett tegningssett |

Få din drømmebolig slik du vil ha den

For å oppnå boligdrømmen trenger du søknadstegninger og en byggesøknad med et ansvarlig foretak som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Få hjelp med den første delen av boligprosjektet ditt hos Arkitekt Sandmark AS. Her får du hjelp med tegninger og søknad. Har du behov for å komme i kontakt med byggmestre så får du hjelp med dette.

Innholdet i komplett pakke

Trinn 1, Konsept

Dette trinnet er et forberedende trinn hvor vi sammen går gjennom hva du ønsker å få til på tomta. Her samler vi alle ideene og undersøker om det er realistisk å få til innen de gitte rammene i reguleringsplanen og kommuneplanen.

 • Arkitekttime/møte
 • Evt. befaring (Trondheim)
 • Skisser
 • Forhåndskonferanse

Filformatet vil være i pdf.

Trinn 2, Søknadstegninger

Etter å ha landet konseptet for byggingen på tomta tegnes boligen opp som tekniske tegninger som brukes i byggesøknaden.

Tegningene som inkluderes i pakken er:

 • Søknadstegninger med 1:100 planer, snitt og fasader
 • Situasjonsplan
 • Terrengprofiler
 • Sol og skyggediagram
 • Perspektiver

Filformatet vil være i pdf. Dwg kan fås av plan, snitt, fasader og situasjonsplan etter at faktura for del 2 et betalt.

Trinn 3, Rammesøknaden

Dette er det siste trinnet som er selve byggesøknaden. Søknaden som inkluderes i tilbudet på denne siden er en rammesøknad. En rammesøknad er del 1 av en totrinnssøknad. Del 2 kalle IG (igangsettelsessøknad).

Grunnen til at søknaden dels opp er fordi du skal komme raskere i gang med boligdrømmen. En rammesøknad forteller hva du skal gjøre, mens igangsettelsessøknaden forteller hvem som skal gjøre hva og hvem som har ansvar for hva. På det tidspunktet du ønsker å sende inn søknaden er det ikke sikker du har fått på plass alle detaljene ennå. Da er det best å dele søknaden.

Hvis du har full oversikt over hvem som skal gjøre hva så kan vi lage en ett-trinnsøknad ved å slå sammen rammesøknaden og IG.

Trinn 3 inkluderer:

 • Nabovarsel
 • Rammesøknad
 • Redegjørelser
 • Evt. dispensasjoner
 • Deltakelse på møter og i forhåndskonferanse

Pris for komplett søknad

Tilbudet skreddersys for deg slik at vi er sikre på at du får alle tegninger og dokumentasjoner som du trenger for å komplettere din byggesøknad. Prisene vil derfor variere, men de fleste kommer innen denne prisgruppen:

Enebolig m/rammesøknad: 90.000,- til 120.000,- inkl mva

Alle oppdrag avtales med en tegneavtale med NS8401 (prosjektering) eller NS8402 (rådgiving) som kontraktbestemmelser.