Arkitekttjenester | Komplett tegningssett |

Komplett tegningssett

De aller fleste privatkunder som skal ha hjelp med tegninger ender opp med å bestille et komplett tegningssett. Et komplett tegningssett består av både tegninger og rammesøknad.

Dette er innholdet i tegningssettet:

  • Rammerapport

  • Skisser

  • 1:100 planer, snitt og fasader

  • Situasjonsplan

  • Terrengprofiler

  • Sol og skyggediagram

  • Nabovarsel

  • Rammesøknad

  • Deltakelse på møter og i forhåndskonferanse

Be om et pristilbud i dag!

NØKKELINFO

Arkitekt Sandmark AS

Org. nr: 923 143 785
Olav Tryggvasons gate 2B
7011 Trondheim

Arkitekt Sandmark AS er et arkitektkontor i Trondheim. Firmaet ble etablert 30. juni i 2019.

I dag består kontoret av en arkitekt.

Kontaktperson: Marianne Sandmark

Følg meg: