Hjem | Om | Kompetanse og kvalitetssikring

Kompetanse

Jeg har tittelen Master i arkitektur fra NTNU (2011) og en Bachelor i kunsthistorie fra NTNU (2005).

Jeg har jobbet som arkitekt siden endte studier i 2011 og spesialisert meg på småhus som eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og lavblokker.

Kvalitetssikring

Alle tekniske tegninger kontrolleres med egne sjekklister for hver type tegning. Tegningene sjekkes opp mot gjeldene tekniske forskrifter.

Arkitekt Sandmark AS har ansvarsforsikring og sentral godkjenning som prosjekterende innen arkitektur i ansvarsklasse 2.

Kontakt meg
Arkitekt i stripete skjorte sitter foran et vindu og skisserer

Utdanning

  • Master i arkitektur (2011)
  • Bachelor i kunsthistorie (2005)
  • 1/2 årig realfagskurs (1999)
  • Tegning, form og farge (1998)

Kurs

  • Karis planskole (2019)

Interesser

  • Arkitektur
  • 3D illustrering
  • Tegning

Godkjenninger

  • Sentral godkjenning som prosjekterende i ansvarsklasse 2