Hjem | Om | Kjernevirksomhet

Kjernevirksomhet

Jeg prøver alltid å være best i det jeg gjør, som er å tilby et komplett utvalg av tomteanalyser, skisser, søknadstegninger, utfylling av søknader og illustrasjoner av boliger.

Min kjernevirksomhet er knyttet til oppgaver som faller inn under tiltaksklasse 1. Det vil si innen småhus segmentet; eneboliger, garasjer, rekkehus, kjedet enebolig, hytter, tomannsboliger, firemannsboliger og lavblokker.

Ved å fokusere på og være spesialist innen denne typen bygninger kan jeg levere et unikt tilbud av høy kvalitet og kompetanse på alle ledd.

Jeg analyserer, tegner, søker og illustrerer din drømmebolig.

Med andre ord; ved å jobbe tett sammen med deg kan jeg tilby både standardiserte og skreddersydde løsninger for din drømmebolig.

Jeg kan levere tjenester til ulike kundetyper – fra privatpersoner til store utbyggere.

Kontakt meg
Arkitekt Marianne Sandmark sitter ved et skrivebord og skisserer

Jeg kan levere følgende tegninger:

 • Rammerapporter
 • Skisser
 • Mulighetsstudier
 • Søknadstegninger (plan, snitt, fasade)
 • Situasjonsplan
 • Terrengsnitt
 • Perspektiver
 • Sol og skyggestudier
 • Bruksendringstegninger

Jeg kan hjelpe deg med:

 • rammesøknad
 • bruksendringssøknad
 • delesøknader

For boliger som havner i ansvarsklasse 1. Det er eneboliger, rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger, lavblokker, hytter, boder og garasjer.