Kataloghus vs arkitekttegnet bolig

Kategorier: Privatkunde|Sist oppdatert: 28. november 2021|Publisert: 13. mai 2019|

Det er litt komisk å gjøre forskjell på et kataloghus og en arkitekttegnet bolig. I de aller fleste tilfellene er kataloghuset også tegnet av en arkitekt. Forskjellen ligger i at et kataloghus er bygd opp av standard modeller som er utviklet med byggmesteren som kunde. En arkitekttegnet bolig er tegnet med tiltakshaveren som kunde.

Kundeforhold

Når du som tiltakshaver tar kontakt med selgere hos de ulike boligleverandørene så kommer du sjelden i direkte kontakt med arkitekten. Så det er derfor det er selgeren (evt. byggmesteren) som er kunde hos arkitekten. På grunn av dette kundeforholdet vil din nye bolig bære preg av å være et standardisert produkt med en rekke selvpålagte krav som f.eks en bestemt type kledning, omramning, detalj eller dør.

En arkitekttegnet bolig har flere designelementer som er tilpasset tiltakshaveren og deres ønsker. Det er ingen standardiserte løsninger, men flere løsninger som er tilpasset bruk og design av boligen.

Økonomi

Det er fort gjort å hoppe til konklusjonen om at arkitekttegnede boliger er dyrere å bygge og det koster mer å benytte seg av arkitekt. Dette kan sikkert være sant i noen tilfeller, men langt fra alle. Selv om boligen er tegnet av en arkitekt behøver den ikke å inneholde fordyrende elementer. En arkitekt vil aldri kunne gi riktig byggepris på en bolig på samme måte som et firma som har entreprenører, men det er fult mulig for arkitekter å være obs på hva som fordyrer prosjekter. Da kan arkitektene hjelpe tiltakshaverne med å ta smartere økonomiske valg.

Elementer som koster mye er takterrasser, rom under garasje, mange hjørner på boligene, tak med mange arker og kobbhus, lange dragere av stål, ekstra elementer på fasadene som er kun dekor og pusset luftet kledning.

Når det tegnes en bolig av en arkitekt er det også mer direkte kontakt mellom tiltakshaver og arkitekten, noe som gir en bedre tilpasset bolig.

Les mer:
Komplett tegningssett

Frihet til å velge selv

En annen ting å være obs på er at hvis du får boligen din tegnet via en husleverandør er det ofte en klausul med i kontrakten. Klausulen binder tiltakshavere til husleverandøren ved å tilby tegninger «gratis» så fremt dere velger å bygge med denne leverandøren. Dette kan være en kostbar klausul hvis dere bestemmer dere for å gå for en annen leverandør. For å kunne bruke tegningene videre må disse betales ut og du får kun pdf-er av tegningene. Dvs at den nye entreprenøren dere velger å bygge for vil da være nødt til å tegne opp boligen på nytt, noe som også er en kostnad.

Hos Arkitekt Sandmark er det en avtalt pris for tegningene og denne prisen inkluderer rettigheter til å bruke tegningene på tomten det er søkt på. Det er også mulig å inkludere både dwg-er og prosjektfil fra DDS i dette tilbudet.

Med andre ord; tegner du boligen din via et arkitektkontor har du en mye større frihet til å velge husleverandør og presse pris på det endelige oppgjøret. Arkitektkostnadene (+ arbeidstegningene) vil normalt ligge rundt 3-5 % av totalkostnadene for en normalt stor enebolig.

Les også:
Hvor skal man starte?

Les også artikkelen hos Byggesmart:
Ferdighus eller arkitekttegnet hus?

Min visjon

Jeg er bevist på at omgivelser påvirker oss og at arkitektur kan fremme gode og trygge sosiale rammer. Derfor er jeg opptatt av å bygge videre på stedlige kvaliteter og ressurser, ivareta gode proporsjoner, god design, godt håndverk og en langsiktig bærekraftig materialbruk. Boliger bør være skreddersydde for beboer.

Les mer:
Arkitekt Sandmarks visjon

Plantegninger, enebolig, blyant og tommestokk
Arkitekt Marianne Sandmark sitt profilbilde

Marianne Sandmark
Daglig leder
Arkitekt MNAL