Mann som bygger husJeg vil bygge selv - Hva må jeg gjøre?
Dette er grunnen til at du bør tinglyse alle privatrettslige erklæringer

Hvorfor fikk ikke jeg nabovarsel?

Kategorier: Byggesak og regelverk|Sist oppdatert: 16. april 2021|Publisert: 23. juli 2020|

Har du ikke fått nabovarslet og mener du skulle hatt et? Eller er du usikker på om hvem av dine naboer du skal varsle i en byggesak? Her er en klargjøring av regelverket rundt dette.

Hvem skal ha nabovarsel i en byggesak?

Alle naboer og gjenboere skal motta nabovarsel. Både eiere og festere av eiendommer som er bebygde og eiendommer som er er ubebygde skal ha varsel.

I spesielle tilfeller kan kommunen kreve at andre eiere eller festere skal få nabovarslet.

Hvordan nabovarsler og søknader skal utformes og behandles er fastsatt i Plan- og Bygningsloven, kapittel 21.

LES MER
Plan- og Bygningsloven, kap. 21 om krav til innhold og behandling av søknader

Hva er en nabo og hva er en gjenboer?

Under veiledningen til SAK10, §5-2 er disse definert som:

“Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges” og “Gjenboereiendom er eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger i mellom”.

LES MER
Ord og uttrykk du bør kunne i en byggesak

Skal eiendom A varsle eiendom C i en byggesak fordi B er ubebygd?

Nei, sier SAK10.

En gjenboereiendom er klart definert som “eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger i mellom“. Det er snakk om kun en eiendom av denne typen skal ligge mellom de to eiendommene som defineres i forhold til hverandre.

Ikke en ubebygd tomt + et restareal + en kommunal vei. Det er tre eiendommer. Eiendom A som skal bebygges har kun en nabo i denne retningen. Eiendom C og eiendom A har ikke andre relasjoner enn at de er i samme nabolag.

Iht nabo og gjenboer definisjonen i SAK10 skal ikke C varsles med unntak om at kommunen ber om dette. I noen tilfeller kan dette skje, men siden eiendom B mest sannsynlig vil bli bebygd så kommer det sjeldent et krav fra kommunen.

Skal eiendom B varsle eiendom C i en byggesak?

Eiendom B må varsle sine naboer, eiendom A og restareal, i tillegg til gjenboer som er veien. I dette tilfellet har jeg ville vurdert å varsle eiendom C siden restarealet mellom B og C er av såpass liten størrelse og boligen vil oppleves som en nabo på motsatt side av veien.

Naboer og gjenboere på illustrasjonen

A og B er naboer.
B og restareal er naboer.
B og vei er gjenboere.
B og C er eiendommer i samme nabolag
Restareal og vei er naboer.
Restareal og C er gjenboere.
Vei og C er naboer.

A og C er boliger i samme nabolag, men hverken naboer eller gjenboere.

Hvordan kan du være sikker på hvem som skal varsles

Det aller enkleste for å være sikker på om du varsler riktige eiere er å bruke de digitale løsningene som finnes. Nå som ByggSøk stenger i oktober har flere firma begynt å tilby tjenester hvor naboer og gjenboere varsles digitalt via Altinn.

Selv bruker jeg NorKart AS sine eByggeSøknader når jeg lager byggesøknader. De tilbyr også eNabovarsling som en tjeneste som kan brukes av både foretak og privatpersoner. Alt du trenger å gjøre da er å skrive inn adressen på din tomt så henter NorKart ut naboer og gjenboere til denne tomta.

Arkitekt Sandmark fra Trondheim annonse nyhetsbrev
Arkitekt Marianne Sandmark sitt profilbilde

Marianne Sandmark
Daglig leder
Arkitekt MNAL

Mann som bygger husJeg vil bygge selv - Hva må jeg gjøre?
Dette er grunnen til at du bør tinglyse alle privatrettslige erklæringer
lenke via bilde til nettbutikk