Hvor skal man starte?

Privatpersoner|Sist oppdatert: 18. januar 2024|Publisert: 13. mai 2019|

Det kan være overveldende å sette i gang prosess med hvordan man skal bygge en bolig. Her en noen enkle trinn for å hjelpe deg med å sette i gang.

Trinn 1: Budsjett

Dette er nok det viktigste punktet fordi det er ingen vits å sett i gang med en omfattende tegneprosess hvis enden på visa blir at du ikke har råd til å bygge den fantastiske boligen du har tegnet. Et budsjett gir deg kontroll på hva du har råd til og hvis jeg er opplyst om dette før tegneprosessen er satt i gang er det mye lettere å nå målet. Iht Byggstart ligger en gjennomsnittlig boligpris på ca 28.000,- pr m2 i 2019. Budsjetterer du med denne prisen (nøkkelferdig bolig eks tomtepris) vil du ha et budsjett med gode slingringsmonn.

Husk også at mindre boliger har større andel vegger, vinduer og våtromsareal så de vil derfor få en høyere kvadratmeterpris enn større boliger med mye rene gulvarealer.

Trinn 2: Avklare rammene på tomta

Neste steget blir å kartlegge de bestemmelsene som gjelder for din tomt. Byggegrenser, maks byggehøyde, uteareal, parkering, spesifikke bestemmelser og overordnede bestemmelser er blant annet noe som må avklares så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Jo flere utfordringer som avdekkes på et tidlig stadium jo lettere er det å prosjektere en bolig som har større sjanse for å bli godkjent.

Jeg tilbyr «rapport med rammebetingelser» som avklarer dette.

piktogram plassering av bolig på tomt

Trinn 3: Skisser

Da er det på tide å komme med forslag til løsninger på din nye bolig. Normalt vil du komme med en rekke ønsker og skisser som jeg tar over. Disse tegner jeg opp på pc-en så de er i henhold til rammene du sjekket i trinn 2 og teknisk forskrift. Jeg kommer med forslag til endringer som gir god tomtetilpassing, tar vare på bæresystemer og overholder kravene i alle forskriftene.

Jeg tilbyr skisser som en del av et komplett tegningssett med eller uten søknad.

piktogram bolig i skråning

Trinn 4: Tegninger til søknad

Når skissene begynner å ta form og du er grovt fornøyd med skisseutkastet blir prosjektet tegnet opp i et CAD-program hvor de siste avgjørelsene tas.

Legg merke til at jeg i tillegg til planer, snitt, fasader og situasjonsplan tilbyr terrengprofiler og sol-/skyggediagram som standard leveranse til søknad.

Trinn 5: Nabovarsler og søknad

Med alle tegningene på plass er det klart for å sende ut nabovarsler og 14 dager senere sendes søknaden inn.

Jeg søker om rammesøknad. Det vil si en søknad som består av to trinn. Først søkes det om selve bygget. Det kan gjøres før du har avklart hvem som skal ha ansvar for oppmåling og utstikking, grunnarbeid, tømrer arbeid og lignende. En søknad om igangsetting sendes inn som del to av søknaden (IG søknad).

piktogram brev til naboer

Trinn 6: Hente inn priser

Det er på dette tidspunktet at jeg skiller lag med deg og tegninger sendes over byggmestre som gir priser på prosjektet.

Jeg anbefaler at du selv henter inn priser fra totalentreprenører. Selvfølgelig vil jeg være behjelpelig med å sette deg i kontakt med ulike entreprenører.

Annonser for Amazon:

Hvis du ønsker ruteark i bokform kan mine skissebøker kjøpes som «print on demand» via Amazon. De kommer i flere målestokker og grid i ulike størrelser. CC 60 cm er den vanligste modulen i Norge og bøkene for disse kommer i tre målestokker; 1:50, 1:100 og 1:200.

  • 1:50 er best egnet for små prosjekter som boder, altaner og garasjer.
  • 1:100 er best egnet for planløsninger, fasader og snitt for en enebolig.
  • 1:200 er egnet for større byggeprosjekter og situasjonsplan for mindre tomter

CC 60 cm – 1:50

CC 60 cm – 1:100

CC 60 cm – 1:200

Arkitekt Marianne Sandmark sitt profilbilde

Marianne Sandmark
Daglig leder
Arkitekt MNAL

Tema i innlegget: