Hva menes med tilgjengelig bolig

Hva er...?|Sist oppdatert: 22. oktober 2023|Publisert: 11. februar 2020|

En tilgjengelig bolig er en bolig hvor planløsningen er tilrettelagt for at noen med bevegelsesnedsetting skal kunne bo i boligen. Dette høres fint og flott ut, men hva er kriteriene for en tilgjengelig bolig? Når utløses kravet og hva består kravet av? Dette er spørsmål jeg vil gå gjennom i dette innlegget om tilgjengelige boliger.

Forskjellen på tilgjengelig bolig og universell utforming

Mange blander mellom begrepet tilgjengelig bolig og universell utforming. Begge begrepene er tilrettelegging for noen med minst en funksjonsnedsetting. Forskjellen er hvilken grad av funksjonsnedsetting det skal tilrettelegges for.

I en bygning som er universelt utformet skal det tilrettelegges for alle typer funksjonsnedsettinger, enten det er bevegelse, syn, hørsel eller nedsatt kognitiv evne. Det er ikke krav til universell utforming i vanlige boliger, men boenheter som er på institusjoner vil ha dette. Andre typiske bygninger som skal ha universell utforming er skoler, sykehus, offentlige bygninger og nye arbeidsplasser (kontor).

Universell utforming vil dekke behov som kontraster for de som har nedsatt synsevne. Lysbrytere i hoftehøyde så de som sitter i rullestol lettere kan nå disse. Teleslynger for de med nedsatt hørsel og lignende tiltak.

En tilgjengelig bolig vil ikke ha alle disse kravene da det kun er fremkommeligheten det fokuseres på. Om det er stor nok kontrast mellom døren og veggen er ikke en del av tilgjengelige boliger.

Så med andre ord det er fremkommelighet, trinnfrihet, frie passasjer og muligheten til å snu rullestolen som er målet med en tilgjengelig bolig.

Alle hovedfunksjoner på et plan = krav om tilgjengelig bolig

For at kravet om tilgjengelig bolig skal utløses må adkomsten (parkeringen) være på samme nivå som inngangsdøren.

Hvis alle disse rommene er på inngangsplanet utløser det kravet

 • Stue
 • Kjøkken
 • Soverom
 • Bad
 • Entre

Er alle disse rommene på samme nivå må disse rommene eller funksjonene legges til:

 • Utvendig bod (a 5 m2)
 • Plass til vaskemaskin (indirekte krav som trenger ikke eget rom)

Krav til adkomst i en tilgjengelig bolig

Hvis vi bruker en enebolig med et hovedplan med loft og sokkel med utleie så er det adkomsten som vil ha noe å si om kravet utløses. I eksemplet er alle hovedfunksjonene som ble listet opp over på hovedplanet.

 • Er adkomsten på samme nivå som inngangsdøren til hovedplanet vil det være krav om tilgjengelighet på hovedplanet.
 • Er adkomsten på samme nivå som inngangsdøren i sokkelen er det utleieenheten som får krav om tilgjengelighet.
 • Er det heis i bygget vil samtlige etasjer ha krav om tilgjengelighet, også loftet.
 • Hvis adkomsten er på samme nivå som inngangsdøren til hovedplanet, men alle soverommene er flyttet opp på loftet er det ingen krav om tilgjengelighet.
 • Hvis du har et rom på hovedplanet som er på størrelsen med et soverom, men kaller de TV-stue, kontor eller hobbyrom vil dette telle som et soverom. Dette utløser krav om tilgjengelig bolig.

Krav til entre i en tilgjengelig bolig

På utsiden av inngangsdøren skal det være et trinnfritt område som er 1,5 x 1,5 meter som ikke overlappes av svingradiusen til døren.

På innsiden skal det være plass til en snusirkel på 1,5 m eller et snurektangel på 1,8 m x 1,3 m. Dette området kan ikke overlappes av svingradiusen til en dør, men du har lov til å plassere møbler som kan flyttes i området (knaggrekker, flyttbar benk, skohyller og lignende)

Krav til stue og kjøkken i en tilgjengelig bolig

På stue og kjøkken er det krav om en snusirkel eller et snurektangel som ikke overlappes av svingradiusen til noen dører.

Det er sjeldent problemer med tilgjengeligheten på stuer og kjøkken da dette er de største rommene i en bolig. Noen utfordringer kan det bli på kjøkkenet om det er et smalt kjøkken. Også mellom kjøkkenbenkene (eller mot en vegg) må det være plass til en snusirkel eller et rektangel. Det vil si at det bør være minimum 1,3 m mellom kjøkkenbenkene eller benk og vegg.

Krav til soverom i en tilgjengelig bolig

På alle soverommene som er på planet som må være tilgjengelig er det krav om en snusirkel eller et snurektangel som ikke overlappes av svingradiusen til noen dører.

Det er i tillegg krav om fri passasje bort til et rømingsvindu. Denne passasjen skal være minimum 90 cm bred.

Det er også krav om fri passasje langs den ene siden av sengen og foran skapdørene. Tips: spar plass ved å bruke en skyvedørsgarderobe.

Krav til bad i en tilgjengelig bolig

I alle boliger er det krav om at minst et av badene er tilgjengelige uavhengig av hvilken etasje det ligger på . Det er det samme kravet for boliger som har et tilgjengelig plan, men da er det badet på dette planet som må være tilgjengelig.

Et tilgjengelig bad har følgende krav:

 • snusirkel eller rektangel, helt foran WC
 • 90 cm fri plass på en av sidene til WC (kan være dusjhjørne)
 • dusj som er minst 90 cm x 90 cm + 70 cm foran dusjen (altså 90×160 cm)
 • et rektangel på 90×110 cm foran vaskemaskin
 • et rektangel på 90×110 cm foran badekar
 • frie passasjer på 90 cm

Krav til balkong i en tilgjengelig bolig

Balkonger har også et tilgjengelighetskrav. Det skal være mulig å trille ut på balkongen uten problemer (trinnfritt) og det skal være plass til en snusirkel eller snurektangel på balkongen.

Hvis din balkong er under 1,5×1,5 m eller 1,3×1,8 m så sliter du med å tilfredsstille dette kravet.

Vinduer i en tilgjengelig bolig

Ved alle vinduer på et tilgjengelig plan og som er rømningsvinduer skal ha en fri passasje på 90 cm bort til vinduet. Vinduet skal også ha en brystningshøyde som gjør det enkelt å se ut og åpne vinduet. Et vanlig brannvindu kan maks ha en brystningshøyde som er 1 m. Hvis det er et brannvindu så er det allerede godkjent i forbindelse med en tilgjengelig bolig.

Dører i en tilgjengelig bolig

Dørene i har tre krav; fri passasje, fri plass ved siden av døra og trinnfri terskel.

Iht TEK17 12.13 står det at kravet til innvendige dører er fri passasje på 86 cm (ytterdører) og 76 cm for innvendige dører. Den frie passasjen måles når døren står åpen, derfor du ta hensyn til både karmen og tykkelsen på dørbladet. Med andre ord betyr dette at du trenger en dør som er 2,1 m høy og 90 cm bred på de innvendige dørene. Ytterdøren må være minimum 1 m bred (målt med karm).

Det mange ikke er klar over er kravet om fri plass ved siden av døra. På den siden av døra som har håndtaket skal det være minst 30 cm med fri plass i begge rommene. Det betyr at du ikke kan sette døra med dørhåndtaket helt inne i et hjørne i en bolig som er tilgjengelig.

Du har kanskje sett de helt flate tersklene som man får kjøpt. Disse er terskler som er tilgjengelige. Hvis de som leverer dører til deg leverer med en litt tykkere terskel kan det være greit og spørre om de tilfredsstiller kravet til tilgjengelighet. Mange tykker terskler tilfredsstiller også kravet, da det er små justeringer i utformingen av terskelen som avgjør dette. Dørleverandøren skal vite dette.

Det er så og si umulig å søke dispensasjon fra et krav

«Jeg trenger ikke tilgjengelig bolig, så jeg søker bare dispensasjon«. Den slags uttalelser kommer man ikke særlig lang ved. Jeg har aldri hørt om noen som har fått medhold på en dispensasjon for dette på et nybygg.