Guide: Slik byggemelder du din garasje selv

Guide|Sist oppdatert: 22. oktober 2023|Publisert: 21. november 2021|

Mindre bygg som garasje kan være fritatt fra søknadsplikt, men det er et krav om at du skal sende inn byggemelding til kommunen etter at du har bygget den. Dette må gjøres så kommunen får oppdatert kartene sine.

Byggemelding føres på skjema «5188 Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt«. Byggemeldingen består av:

 • Situasjonsplan med målsatte avstander
 • Skjema 5188

Siden byggemeldingen krever å få vite størrelsen på garasjen, så kan det være like greit å legge ved plantegning og fasader av garasjen samtidig.

Hvis du ikke utløser en søknad kan du bygge før du byggemelder

Hvis du er sikker på at din garasje er fritatt fra søknadsplikt så kan du bygge garasjen før du byggemelder den. Nytt fra reglene fra 01.mai 2021 er at du er pliktig til å byggemelde garasjen innen 4 uker etter at garasjen er bygd.

Hvorfor må tiltaket byggemeldes?

Hensikten med byggemeldingen er at kommunen skal kunne oppdatere sine kart med alle mindre tiltak som boder, garasjer og mindre tilbygg. 1.mai 2021 ble byggeforskriftene endret og det ble mer presisert hva du som tiltakshaver er ansvarlig for og hva det forventes at du leverer ved en byggemelding.

De nye reglene om mindre byggetiltak uten søknadsplikt gir deg friheter, men samtidig et større ansvar for å overholde alle reglene og melde inn dette selv.

Hva må tegnes inn på situasjonsplanen som skal legges ved byggemeldingen?

Siden det er kun kartgrunnlaget hos kommunen som må oppdateres med din garasje så er det ikke nødvendig med tegninger av selve garasjen. Kun fotavtrykket tegnet inn på en situasjonsplan med målsatte avstander til andre bygg på tomta og eiendomsgrensen er kravet. Hvis du har tegninger av garasjen så kan disse legges ved byggemeldingen slik at også garasjetegningene registreres på tomta.

Dette må markeres på situasjonsplanen som legges ved byggemeldingen:

 • Plassering av garasjen
 • Markering av møneretning
 • Målsett bredde og lengde på garasje
 • Avstand til nærmeste eksisterende bygg må målsettes
 • Avstand til veimidten må målsettes
 • Målsett avstand til nærmeste eiendomsgrenser
 • Markering av porten om dette ikke er entydig på situasjonsplanen.

Utregning av utnyttelsesgrad

Sjekk reguleringsplanen for området for å se hvilken målemetode utnyttelsesgraden skal måles i. Er det ikke oppgitt utnyttelsesgrad kan du oppgi BYA i byggemeldingen. Alternativt trenger du å vite BRA eller BTA. Forskjellen mellom disse tre måtene å oppgi arealer på kan du lese om i innlegget om utnyttelsesgrad.

Dette bør du vurdere å legge ved byggemeldingen:

 • Planer
 • Snitt
 • Fasader

Det kan uansett være lurt å skaffe seg plan, snitt og fasadetegninger av garasjen slik at du ser hvor stor den blir. Noen ganger kan du bli overrasket over hvordan en liten endring på takformen utløser en søknadsplikt. Ved å legge ved tegningene i byggemeldingen får du svar fra kommunen hvis du har gjort feil og burde byggesøkt garasjen i stedet.

Utfylling av skjemaet for byggemelding

Skjemaet som skal benyttes er «5188 Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt«. Dette skjemaet har fått nytt design og er gjort mer brukervennlig og selvforklarende i forbindelse med oppdatering av de byggereglene som kom i mai.

Her er nærmere forklaring av feltene:

A. Hva skal du bygge eller rive?

Her krysser du av hva du byggemelder.

Hvis du for eksempel ønsker å bygge et verksted, et hjemmekontor m/toalettrom uten dusj eller en bod så faller dette inn i kategorien «Annet». Det samme gjøre en hagestue, en pergola og en gapahuk.

B. Send inn kart over det som er bygget/revet

Tegn en situasjonsplan med målsetting til nærmeste bygning, nabogrenser og veimidten.

Tips: Tegn inn en linje som er 10 m før du printer ut kartet. Denne kan du bruke som kontrollmål. Hvis du printer ut kartet i 1:500 skal denne linjen være 2 cm på papiret.

C. Arealet på tilbygget eller den frittliggende bygningen

Her gjelder det å ha tunga rett i munnen for å skille de ulike begrepene fra hverandre. Normalt er BRA (bruksareal) minst, etterfulgt av BTA (bruttoareal) og med BYA (bebygd areal) som størst på bygg i en etasje.

Skjemaet har en forklaring av de ulike begrepene.

D. Dato for ferdigstillelse

Her fyller du inn datoen for ferdigstillelse av garasjen.

E. Hvilken eiendom har du bygget/revet på?

Her skal du fylle ut informasjon om din tomt. Hvis du er usikker på gnr, bnr, fnr og snr finner du bare frem kartet på kommunen som viser eiendommen. De aller fleste har bare gnr og bnr som står oppgitt på tomta som gnr/bnr. Alternativ kan du klikke på eiendommen for å få opp mer detaljer om denne tomten. Alle kommunale kart som viser eiendomsinformasjon skal ha disse lett tilgjengelig på kartsiden sine.

F. Navn og kontaktinformasjon

Her legger du igjen kontaktinformasjonen din. Hvis din kommune har gebyr på byggemeldinger så er det til kontaktpersonen de sender fakturaen.

G. Underskrift

Nederst signerer den som sender inn skjemaet. Det bør helst være hjemmelshaveren på eiendommen som signerer skjemaet.

Skjemaet kan fylles ut digitalt, men må skrives ut for å signeres. Den signerte versjonen sammen med tegninger sendes til byggesakskontoret i din kommune. Du kan sende dette via brevpost eller e-post. Du kan også levere dette i skranken på byggesakskontoret i din kommune.

Fremdeles usikker om byggemelding?

Hvis du er usikker på om dette er riktig skjema for deg og om du har fylt ut det riktig kan du få hjelp med dette: