Prosjekter og case-studier

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene som Arkitekt Sandmark AS har jobbet med. De fleste prosjektene er småhus prosjekter som påbygg, tilbygg, eneboliger, rekkehus og flermannsboliger.