Nabovarsel – hva skal med?

Det er store forskjeller på byggesaker. Større tiltak krever at et foretak står som ansvarlig søker, mens mindre prosjekter kan du søke om selv. De aller minste prosjektene krever ikke noen søknad. Felles for alle er at det må sendes ut nabovarsler. Hva må nabovarslet inneholde? Hensikten [...]