Fortetting

De aller fleste er enige i at dyrket mark, skogsområder og andre friområder ikke skal bebygges. Det er også ønskelig at byspredning hindres og at fortettingen skjer innen eksisterende infrastruktur. Da må ny bebyggelse bygges i eksisterende boligområder.

Her er alle innleggene på bloggen som handler om fortetting av boligområder.