Fortetting

De aller fleste er enige i at dyrket mark, skogsområder og andre friområder ikke skal bebygges. Det er også ønskelig at byspredning hindres og at fortettingen skjer innen eksisterende infrastruktur. Da må ny bebyggelse bygges i eksisterende boligområder.

Her er alle innleggene på bloggen som handler om fortetting av boligområder.

Fortetting – et samfunnsansvar

Fortetting - et skjellsord for mange som bor i et etablert boligområde. Men dette er nødvendig for å skape en by som ikke sprer seg for mye i alle retninger. En spredt by vil skape et større transport behov, både av infrastruktur og transport av mennesker. Noe som igjen [...]

2021-11-28T22:15:54+01:0022. juni 2020|Fortetting|
Gå til toppen