Byggesøknader tar tid

Byggesak og regelverk|Sist oppdatert: 22. oktober 2023|Publisert: 24. mai 2020|

Når det kommer til behandling av byggesøknader er det 3 ukers behandlingstid på vanlige søknader uten dispensasjon, men 12 ukers behandlingstid på dispensasjonssøknader. Det mange ikke vet er at det skal så utrolig lite til før noe utløser en dispensasjon. Dette innlegget vil vise deg noen eksempler.

Nesten alle byggesøknader utløser en eller annen for for dispensasjon

Det eksisterer knapt vanlige byggesøknader med 3 ukers behandlingstid lengre. I Trondheim skyldes dette at kommunen har skjerpet inn på kravene angående utnyttelsesgrad de siste årene.

Hvis det er tegnet inn en bolig/fotavtrykk på reguleringsplanen så er dette den gjeldende utnyttelsen som er tillatt på tomta. Med veiloven i tillegg så skal det så lite til før ditt prosjekt utløser en dispensasjon

LES MER
Vil gjøre det enklere å bygge terrasser og tilbygg

Byggesøknad hvor det skal lages et lite påbygg eller en veranda

Hvis det eksisterer en reguleringsplan med inntegnede boliger vil det i Trondheim kommune utløse dispensasjon om du avviker fra disse. Det er fordi Fylkesmannen har vedtatt at inntegningen av bygninger på reguleringsplanen skal tolkes om utnyttelsesgrad hvis det ikke står noe i bestemmelsen om dette.

Derfor kan et lite påbygg eller veranda utløse dispensasjon for både plassering og utnyttelsesgrad hvis du ønsker å bygge noe som er større enn det er tegnet inn på reguleringsplanen.

LES MER
Ord og uttrykk du bør kunne i en byggesak

Byggesøknad hvor plasseringen av garasjen avviker fra reguleringsplan

Er plasseringen av garasjen tegnet inn på reguleringsplanen, men du vil plassere den en annen plass så må det søkes dispensasjon fra plassering av garasje.

En garasje som er under 50 m2 og har gesimshøyde under 3 m og mønehøyde under 4 m er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, men vil utløse en dispensasjonssøknad hvis plasseringen og den totale tomteutnyttelsen er større enn det som er tegnet inn på reguleringsplanen.

LES MER
Dette kan du bygge uten å søke

Søyler kan utløse dispensasjon

Det er lov å la bygningsdeler krage ut inntil 1 m over ikke regulerte byggegrenser (4 m grensen mot naboene). Eksempler på dette er takutstikk, balkonger og lignende. I noen tvilstilfeller kan deler av boligen krage ut over grensen. Ca 1/3 av fasaden er normalt å akseptere som utkraget bygningsdel.

Hvis det viser seg at du ikke klarer å bygge for eksempel balkongen uten søyler og disse søylene kommer over byggegrensen. Ja, da utløser dette en dispensasjon.

Byggegrenser mot vei

Dette er nok den som er er vanskeligst å avgjøre. Hvis det ikke er tegnet inn en byggegrense mot veien så er det veiloven, N100, som forteller hvor byggegrensen går. Utfallet fra denne loven varierer etter når bestemmelsene for din tomt ble vedtatt. Det er ofte denne som de aller fleste glemmer å sjekke.

Det kan det fort skje at ditt nye inngangsparti får bygningsdeler som kommer over byggegrensen og vips så er det en dispensasjon. Mange etablerte boligområder som er uregulerte har hus som er plasserte over veilovens byggegrenser i dag.

Hvis det på reguleringsplanen er tegnet inn en gangsti eller vei som aldri er blitt realisert er den fremdeles gjeldende. Det betyr at du må ta hensyn til denne veiens byggegrenser selv om det aldri vil komme noen vei der.

LES MER
Hva er en forhåndskonferanse

Sett av tid til behandling av byggesøknaden

Eksemplene over viser at det er svært sjeldent at en byggesøknad tar kun 3 uker å behandle. De aller fleste byggesøknadene blir dispensasjonssøknader og må ha 12 ukers behandlingstid. Noe som er viktig å ta med seg når man skal planlegge fremdrift.