• Denne pakken inneholder maler av erklæringer i word format og som pdfer:
  • PDF: erklæring om avstand til byggegrense (eneboliger)
  • PDF: erklæring om avstand til byggegrense (seksjonert bolig)
  • PDF: erklæring om veirett over eiendom
  • PDF: erklæring om veirett og parkeringsrett på eiendom
  • PDF: erklæring om private VA-ledninger
  • PDF: erklæring om rettighet
  • WORD: erklæring om avstand til byggegrense (eneboliger)
  • WORD: erklæring om avstand til byggegrense (seksjonert bolig)
  • WORD: erklæring om veirett over eiendom
  • WORD: erklæring om veirett og parkeringsrett på eiendom
  • WORD: erklæring om private VA-ledninger
  • WORD: erklæring om rettighet
  • PDF: "Slik tinglyser du"
 • Denne pakken inneholder maler av følgebrev i word format.
  • Følgebrev åpent brev
  • Følgebrev nabovarsel
  • Følgebrev søknad
  • Følgebrev supplering av søknad
  • Følgebrev revidert søknad
  • Følgebrev Byantikvaren (antikvarisk  verdi)
  • Følgebrev Miljøetaten (LNF-områder)
  • Søknad Bane Nor (Bygge nær jernbane)
 • Denne pakken inneholder word-filer og pdfer for fullmakter.
  • Word: Fullmakt for å sende inn søknad
  • PDF: Fullmakt for å sende inn søknad
  • Word: Fullmakt fra hjemmelshaver til alternativ tiltakshaver
  • PDF: Fullmakt fra hjemmelshaver til alternativ tiltakshaver
 • Pakken inneholder alle malene fra de andre pakkene:
  • 6 erklæringer i PDF
  • 6 erklæringer i Word
  • PDF: "Slik tinglyser du"
  • 8 følgebrev i Word
  • 2 fullmakter i Word
  • 2 fullmakter i PDF
 • I biblioteket finner du pdf-er av:
  • faktaark
  • maler
  • hjelpemidler
  I biblioteket finner du alle nedlastbare filer Arkitekt Sandmark AS har laget for deg. For å få tilgang "kjøper" du dette kostnadsfrie produktet.  
 • Hvordan få drømmehuset slik du vil ha det!

  Gratis nettkurs for deg som planlegger en ny bolig. Legg kurset i handlevognen som en vanlig vare og sjekk ut. Etter utsjekking er kurset tilgjengelig på Min Kursside.
 • Garasje tegninger 24 m2 4x6 m fritatt fra søknadsplikt Garasje tegninger 24 m2 4x6 m fritatt fra søknadsplikt
  Garasjetegninger i 1:100 (søknadstegninger): Bredde: 4 m Lengde: 6 m BYA: 24 m² BRA: 22,1 m² Mønehøyde: 3,7 m Gesismshøyde: 2,8 m Takvinkel: 22 grader Garasjen er i utgangspunktet fritatt fra søknadsplikten, men må byggemeldes. Se produktbeskrivelsen for mer info om dette.
 • snitt av garasje i et sett med garasjetegninger Rød dobbel garasje
  Garasjetegninger i 1:100 (søknadstegninger): Bredde: 6 m Lengde: 6 m BYA: 36 m² BRA: 33,7 m² Mønehøyde: 4,1 m Gesismshøyde: 2,8 m Takvinkel: 22 grader Mønehøyden gjør at denne garasjen blir søknadspliktig.
 • garasje tegninger snitt dobbel garasje med tradisjonell saltak
  Garasjetegninger i 1:100 (søknadstegninger): Bredde: 6 m Lengde: 8 m BYA: 48 m² BRA: 45,3 m² Mønehøyde: 4,1 m Gesismshøyde: 2,8 m Takvinkel: 22 grader Mønehøyden gjør at denne garasjen blir søknadspliktig.
 • Garasjetegninger i 1:100 (søknadstegninger): Bredde: 4 m Lengde: 6 m BYA: 24 m² BRA: 22,1 m² Mønehøyde: 3,6 m Gesismshøyde: 2,6 m Takvinkel: 22 grader Garasjen er i utgangspunktet fritatt fra søknadsplikten, men må byggemeldes. Se produktbeskrivelsen for mer info om dette.
 • Garasjetegninger i 1:100 (søknadstegninger): Bredde: 6 m Lengde: 6 m BYA: 36 m² BRA: 33,7 m² Mønehøyde: 4 m Gesismshøyde: 2,6 m Takvinkel: 22 grader Garasjen er i utgangspunktet fritatt fra søknadsplikten, men må byggemeldes. Se produktbeskrivelsen for mer info om dette.
 • Garasjetegninger i 1:100 (søknadstegninger): Bredde: 6 m Lengde: 8 m BYA: 48 m² BRA: 45,3 m² Mønehøyde: 4 m Gesismshøyde: 2,6 m Takvinkel: 22 grader Garasjen er i utgangspunktet fritatt fra søknadsplikten, men må byggemeldes. Se produktbeskrivelsen for mer info om dette.

Go to Top