Illustrasjoner

3D illustrasjoner

Slik utviklingen av digitale produkter har vært de siste årene vil det stadig komme flere krav fra tiltakshavere og potensielle kjøpere om fremstillinger i en digital form. Disse kan fåes enten som fotorealistiske bilder eller interaktive filer med 3D modeller hvor kundene selv kan rotere modellen og se prosjektet fra en vinkel de selv velger. Arkitekt Sandmark tilbyr en rekke av slike produkter. Du kan lese om de ulike illustrasjonene i innleggene under.