13 gode grunner til å bygge nytt

Privatpersoner|Sist oppdatert: 24. april 2024|Publisert: 13. mai 2019|

Usikker på om du skal bygge ny bolig eller pusse opp en bruktbolig? Investeringskostnadene er noe høyere, men boligen vil være tilpasset deg og vil være splitter ny. Her er en oversikt over fordeler med å bygge ny bolig:

 • Boligen tilpasses deg og ikke omvendt

 • Nytt eller brukt behøver ikke å ha store kostnadsforskjeller

 • Profesjonelle aktører hele veien, ingen hobbysnekkere som i bruktboliger

 • Ingen hektiske budrunder – du kontrollerer alt

 • Lavere dokumentavgifter

 • Ingen uventede økonomiske overraskelser etter overtakelsen

 • Ingen behov for vedlikehold på mange år

 • Ingen uforutsette reparasjoner og vedlikeholdskostnader

 • 5 års reklamasjonsrett ved kjøp av ny bolig

 • Topp moderne ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning gir et godt inneklima

 • De beste energiløsningene på markedet

 • Mindre energiforbruk

 • Lavere driftskostnader

1 Boligen tilpasses deg og ikke omvendt

De aller fleste boligkjøperne klarer ikke å finne en bruktbolig som er 100% tilpasset sin situasjon. Flesteparten vil foreta noen tilpasninger. En ny bolig vil derimot være 100% tilpasset deg.

2 Kostnadsforskjeller

Investeringskostnadene ved å bygge ny bolig er høyere enn ved å kjøpte brukt, men det kommer forutsigbare utgifter i en lang stund fremover. Hvis man tar med i regnestykket at det ikke er behov for oppgraderinger, oppussing, uforutsette reparasjonskostnader og dyre fyringsmetoder så er det ikke sikkert det koster så mye mer å bygge nytt. Byggstart har oppdaterte tall på gjennomsnittspris for eneboliger som kan sammenlignes med kvadratmeterprisen for brukte boliger i samme området som du planlegger å bygge.

3 Profesjonelle aktører hele veien

Hvis du bygger nytt vil du ha full kontroll på hele byggeprosessen og vite at alle ledd er utført av profesjonelle. Det er ingen fare for at det har vært en hobbysnekker, hobbyelektriker eller hobbyrørlegger å utført arbeid på boligen.

4 Ingen hektiske budrunder

Ved å bygge nytt slipper du stresset med budrunder og kan bruke god tid på å planlegge både budsjett og fremdrift.

5 Lavere dokumentavgifter

Nybygg har kun dokumentavgift på kostnaden ved tomta så dokumentavgiftene for et nybygg sammenlignet med en brukt bolig til sammepris kan ha prisforskjeller på flere titusener. Les mer om dette på DNB Eiendoms sider.

Et lite sidespor, men greit å vite om: Har du blitt tilbudt en «leie før eie»-avtale på en ny leilighet? Pass på du kan bli lurt til å betale mye mer i dokumentavgifter da du må betale avgifter som om det er en brukt bolig selv om det kun er du som har bodd i enheten.

6 Ingen uventede økonomiske overraskelser

Når man tar over et nybygg skal alle utgifter være betalt og det skal ikke komme noen uforutsette utgifter som kan komme med brukt boliger.

7 Ingen vedlikehold på mange år

Det er ikke behov for store vedlikeholdsutgifter i forbindelse med nybygg da alt er nytt.

8 Ingen uforutsette reparasjoner

Siden boligen er ny er det ingen behov for noen reparasjoner da dette inngår som en del av reklamasjonsretten.

9 Fem års reklamasjonsrett

Det er fem års reklamasjonsrett på nye boliger så om det oppstår en skade så blir dette dekket av utbygger.

10 Toppmoderne tekniske installasjoner

Alle nye boliger har tekniske krav til blant annet varmegjenvinning som gir et godt inneklima. Med dagens krav til isolasjon og byggetekniske løsninger vil utgiftene til oppvarming være betydelig lavere over tid sammenlignet med en brukt bolig.

11 De beste energiløsningene på markedet

Nye bygg har de beste energiløsningene og mange strømsparende og smarte løsninger.

12 Mindre energibruk

Samlet sett vil et nybygg ha et lavere energiforbruk enn en bruktbolig da alle ledd i byggingen har tekniske krav som reduserer energibruken.

13 Lavere driftskostnader

Nybygg vil ha lavere driftkostnader på grunn av at alle leddene i bygget er optimalisert for å redusere driftkostnader.