ARKITEKT I TRONDHEIM

Få hjelp med tegninger av din drømmebolig

Oppnå boligdrømmen din ved å få hjelp med tegninger og byggesøknad hos Arkitekt Sandmark AS med over 11 års erfaring som arkitekt og ansvarlig søker.

Få skreddersydd hjelp basert på hvor du er i prosessen

Rammerapport

Motta en grundig gjennomgang av din tomt og hvilke muligheter du har på eiendommen din i Trondheim og omegn.

Les mer om rammerapport

Rådgivning

Få vurdert om dine egne skisser er gjennomførbare i henhold til forskriftene, kommuneplanen og reguleringsplanen for din tomt.

Les mer om arkitekttime

Skisser

Få konseptskisser av mulighetene på din eiendom og mer detaljerte planer. Undersøk om du har plass til din drømmebolig på tomten din.

Les mer om skisser

Søknadstegninger

Få tegnet ut planer, snitt og fasader av din drømmebolig i 1:100 og situasjonsplan. Dette skal alltid leveres i byggesøknader i Trondheim.

Les mer om søknadstegninger

Sol og skyggestudie

Få flere illustrasjoner som viser hvordan solforholdene blir på din og naboenes eiendom etter at du har bygd din nye bolig.

Les mer om sol og skyggestudier

Byggesøknad

Få hjelp med nabovarsler, dokumenter og byggesøknaden på ditt prosjekt.

Les mer om søknader

Hvorfor bruke Arkitekt Sandmark AS?

  • Arkitekttjenestene skreddersys for ditt byggeprosjekt

  • Prosessen rundt planleggingen av drømmeboligen din blir gjennomgått

  • Mange blogginnlegg du kan lese

  • Tilgjengelig på flere sosiale medier

  • 12 års erfaring som arkitekt (utdannet på NTNU i 2011)

  • Sentral godkjenning som ansvarlig prosjekterende klasse 2

  • Sentral godkjenning som ansvarlig søker klasse 1

  • Har ansvarsforsikring

  • Bruker standardkontraktene NS8401 og NS8402

  • Er medlem i Nal (Norske arkitekters landsforbund)

Tidligere prosjekter av eneboliger

Moderne enebolig

Sted: Levanger

Funkisinspirert enebolig

Sted: Trondheim

Tradisjonell enebolig

Sted: Trondheim